29. Diecezjalny Przegląd Pieśni i Piosenki Religijnej „Sacrosong 2018″

8 października 2018

Pięknym koncertem galowym i wręczeniem nagród zakończył się w niedzielny wieczór 29. Diecezjalny Przegląd Pieśni i Piosenki Religijnej SACROSONG 2018. W konkursie wzięło udział w sumie około 200 wykonawców.

Przegląd jest wspólnym przedsięwzięciem Parafii p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz Centrum Kultury i Sztuki. Jego celem jest pobudzanie i rozwijanie zainteresowań muzycznych oraz twórczości religijno-artystycznej młodzieży. Podobnie jak w latach ubiegłych zainteresowanie przyjazdem do Kalisza wyrazili młodzi ludzie nie tylko z Diecezji Kaliskiej, ale także z całej Polski. W konkursie udział wzięło ponad 20 zespołów i solistów, a ich występy oceniali:
KAZIMIERZ MADZIAŁA – profesor doktor habilitowany Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu – jako przewodniczący
MARIA PAWELEC – dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Kaliszu,
ks. prałat STANISŁAW TOFIL – proboszcz Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Kaliszu,
Jury- ANDRZEJ TYLCZYŃSKI – główny specjalista w Dziale Artystycznym Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu – w roli sekretarza.

W werdykcie Jury podkreśliło, że tegoroczną edycję SACROSONGU charakteryzowała duża ilość wykonawców w konkursie oraz wyrównany poziom wykonawczy, doceniło duże zaangażowanie instruktorów i wykonawców, estetykę wykonania, duże zainteresowanie instruktorów oceną merytoryczną występu, chęć dalszej pracy z zespołami i stałe doskonalenie poziomu wykonawczego. Jurorzy z zadowoleniem odnotowali różnorodność form wykonawczych i ustawiczne poszukiwanie przez wykonawców nowego repertuaru pieśni o tematyce religijnej oraz stosowanie przez wielu uczestników Przeglądu różnorodnego „żywego” akompaniamentu.

PROTOKÓŁ JURY
Jury po przesłuchaniu w dniu 6 października 2018 r. 22 zespołów oraz solistów ( około 200 wykonawców) postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii zespołów nagrodę otrzymują: (w kolejności występowania)
• Schola „Anioły Andrzeja” z Parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Złoczewie – instruktorzy Jakub i Katarzyna Biniek
• Zespół „Agnus Dei” z Parafii Błogosławionego Michała w Kaliszu – instruktor Agnieszka Jesion
• Zespół Wokalny Gimnazjum w Brzezinach – instruktorzy ks. Andrzej Szulc i Jarosław Olek

W kategorii zespołów wyróżnienia otrzymują: (w kolejności występowania)
• Zespół „Miriam” z Parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Złoczewie – instruktorzy Jakub i Karolina Biniek
• Schola Dziewczęca z Parafii pw. św. Urszuli w Zbiersku – instruktor Emilia Siękowska
• Zespół „Boże Ludki” z Koźminka – instruktor Małgorzata Nawrocka
• Zespół „PrzedBOGIEM.pl” z Moszczanki – instruktor Mateusz Pluta
• Młodzieżowy Zespół Muzyczny przy Parafii pw. św. Wojciecha w Lewkowie – instruktor Jakub Kamzol
• Zespół Dziecięco-Młodzieżowy z Zespołu Szkół w Brzezinach – instruktorzy ks. Andrzej Szulc i Jarosław Olek
• dyplom uznania za propagowanie polskiej kultury muzycznej otrzymuje Zespół „Małe Chodaczki” z Tarnopola – Ukraina – instruktor Michaił Paliuga

W kategorii solistów nagrodę otrzymują: (w kolejności występowania)
• Michalina Matuszak z Lisewa
• Maja Kasprzak z Koźminka
• Natalia Sip z Brzezin

W kategorii solistów wyróżnienie otrzymują: (w kolejności występowania)
• Bartłomiej Ośkowiak z Siąszyc Trzecich
• Cornelia Andrzejak ze Zbierska
• Amelia Mańkowska z Wielowsi
• Wiktor Jabłoński z Jarocina
• Julia Klaczyńska z Brzezin

Pozostałe zespoły i soliści otrzymują dyplomy uczestnictwa oraz upominki.
Jury pragnie podkreślić, że tegoroczną edycję SACROSONGU charakteryzowała duża ilość wykonawców w konkursie oraz wyrównany poziom wykonawczy. Na podkreślenie zasługuje duże zaangażowanie instruktorów i wykonawców, estetykę wykonania, duże zainteresowanie instruktorów oceną merytoryczną występu, chęć dalszej pracy z zespołami i stałe doskonalenie poziomu wykonawczego.
Jury podkreśla różnorodność form wykonawczych i ustawiczne poszukiwanie nowego repertuaru pieśni o tematyce przez wykonawców. Podkreślić też należy stosowanie przez wielu uczestników Przeglądu rożnorodnego, „żywego” akompaniamentu. Jury podkreśla fakt zainteresowania „SACROSONGIEM”przez zespoły spoza granic kraju. Z radością zauważa też rosnące zainteresowanie pieśnią i piosenką religijną wśród młodzieży.
Szczególne podziękowanie Jury kieruje do wszystkich Instruktorów, Opiekunów, Rodziców i Organizatorów – Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Kaliszu oraz Centrum Kultury
i Sztuki w Kaliszu – za pracę włożoną w przygotowanie
i zrealizowanie „SACROSONGU” oraz ufundowanie nagród. Dziękuje też Sponsorom za jego ustawiczne wspieranie.
Jury podkreśla, że istniejący od 29. lat kaliski „SACROSONG” wskazuje na potrzebę tej formy przeglądu, pozwala on bowiem wielu zespołom i wykonawcom zaprezentować się i porównać z innymi, mobilizuje instruktorów do aktywnej pracy z dziećmi i młodzieżą, przyczynia się do poszukiwania i poszerzania repertuaru, podnoszenia poziomu wykonawczego, podejmowania twórczych poszukiwań i artystycznego rozwoju. „SACROSONG” przyczynia się tym samym do wzbogacania muzyki sakralnej i jej krzewienia wśród dzieci i młodzieży oraz do pełnienia ważnej funkcji pozaliturgicznej w swoich parafiach.

Jury życzy wszystkim Instruktorom i Opiekunom dalszej wytrwałości w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz zachęca do udziału
w jubileuszowym, 30. Diecezjalnym Przeglądzie Pieśni i Piosenki Religijnej „SACROSONG 2019”.

JURY:
1. prof. dr hab. Kazimierz MADZIAŁA
2. mgr Maria PAWELEC .
3. ks. prałat mgr Stanisław TOFIL
4. mgr Andrzej TYLCZYŃSKI

Kalisz, dnia 7 października 2018 r.