39. Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” – fotorelacja

13 lutego 2017

IMG_6652Gościna Scholi w CKiS

Kaliskie Centrum Kultury i Sztuki od wielu lat wspiera organizacyjnie festiwal „Schola Cantorum”, udostępniając swe przestrzenie dla prezentacji pokonkursowej wystawy „Twórczość plastyczna inspirowana muzyką dawną”, salę widowiskową dla potrzeb przesłuchań konkursowych i koncertów specjalnych lub salę studio na działania warsztatowe. I w tym roku nie zabrakło prac plastycznych, które zawisły w Galerii Foyer, a na Dużej Scenie wyjątkowego spektaklu przygotowanego przez Zespół Muzyki i Tańca Dawnego „La Danza Antica” z Lęborka.

W ramach XXXIX Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” na Dużej Scenie CKiS w ramach konkursowych przesłuchań zaprezentował się działający od niespełna czterech lat zespół „LA DANZA ANTICA”. „Powstał on jako forma innowacji  i eksperymentu pedagogicznego na bazie Zespołu Tańca Współczesnego LUZ i Zespołu Muzyki Dawnej INCANTARE oraz Małej Akademii Sztuk Plastycznych, które od lat działają w Młodzieżowym Domu Kultury w Lęborku” – powiedziała Teresa Szczepańska, która jest założycielem i opiekunem formacji, a jednocześnie nauczycielem tańca i dyrektorem MDK. Jej wszechstronne zainteresowania i brak lęku przed inscenizacyjnym rozmachem owocują spektaklami, które łączą wokalne, instrumentalne, taneczne i plastyczne umiejętności młodzieży oraz talent instruktorów, którzy nie tylko uczą śpiewu, tańca, gry na dawnych instrumentach (Mirosława Grynkiewicz), rysunku i malarstwa, ale także zajmują się scenografią, projektowaniem i wykonywaniem kostiumów (Alina Walkusz), choreografią i reżyserią (Teresa Szczepańska).

IMG_6650W tym roku LA DANZA ANTICA zaprezentował spektakl „Zatrzymać czas”, w którym, niczym w wehikule czasu, wędrowaliśmy od chwil współczesnych do epok Oświecenia, Baroku i Renesansu, przekraczając również granice kilku europejskich krajów. Odwiedziliśmy XVII-wieczne Włochy, by zobaczyć jak w Wenecji wykonywano taniec z maskami i wachlarzami, by po chwili znaleźć się w XVI-wiecznej Francji i podziwiać pawanę oraz galiardę. Kolejnym przystankiem magicznej podróży była XVII-wieczna Hiszpania, gdzie tańczono ciaconnę i tzw. hiszpańską folię, a ostatnim – Polska, z której tradycji wybrano „Taniec XIII” i staropolską pieśń „Nie złodziejem”, autorstwa najprawdopodobniej Władysławiusza. Około dwudziestominutowy, niezwykle udany spektakl otrzymał gorące brawa i został bardzo wysoko oceniony przez jury.

IMG_6631Podopieczni Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku to od kilku lat kolekcjonerzy nagród przyznawanych przez Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” w Kaliszu. Przypomnijmy, że mogą pochwalić się Brązową Harfą z roku 2014, Srebrną z 2015 i Srebrną z zeszłego roku. Dwa lata temu otrzymali dodatkowo Nagrodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, a rok temu – Nagrodę Starosty Powiatu Kaliskiego. Od razu możemy zdradzić, że i 39. edycja była dla nich ogromnie udana. W kategorii zespołów kameralnych prezentujących muzykę w powiązaniu z innymi sztukami Złotą „Harfę Eola”  przyznano właśnie Zespołowi Muzyki i Tańca Dawnego „LA DANZA ANTICA” pod kierownictwem Teresy Szczepańskiej i Mirosławy  Grynkiewicz. Zespół otrzymał także nagrodę pieniężną Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Nagrody pieniężne powędrowały również do instruktorów. Sukces jest tym większy, że w tej niezwykle wymagającej kategorii nie przyznano ani Srebrnej, ani Brązowej „Harfy Eola”. Drugi zespół z MDK w Lęborku „INCANTARE” pod kierownictwem  Mirosławy Grynkiewicz zdobył Srebrną Harfą Eola oraz nagrodę pieniężną Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Na tym nie kończy się lista wyróżnień dla młodzieży z lęborskiego MDK. Zespół INCANTARE weźmie również udział w prestiżowych warsztatach w Wilanowie a LA DANZA ANTICA pojedzie do Krakowa na zaproszenie samej Romany Agnel, członka jury, która prowadzi przecież znakomity, profesjonalny Balet Dworski CRACOVIA DANZA.