Eugenia Wieczorek – twórczyni koronki frywolitki

14 stycznia 2020
Eugenia Wieczorek

Pani Eugenia Wieczorek z Jarocina od blisko 40 lat profesjonalnie zajmuje się wykonywaniem koronki czółenkowej, tzw. frywolitki, oraz aktywnie popularyzuje tę tradycyjną sztukę. Z zawodu nauczycielka, była też działaczką Klubu Nauczyciela w Jarocinie, gdzie była później instruktorem i kierownikiem. Spod jej rąk wychodzą serwety, ozdoby ubrań, koszulki na pisanki wielkanocne czy świąteczne ozdoby tworzone według własnych wzorów. Jako członkini Stowarzyszenia Twórców Ludowych uczestniczy w imprezach ludowych m.in. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą czy w Krakowie. Współpracuje także z Muzeum Narodowym Rolnictwa w Szreniawie czy z Parkiem Etnograficznym w Dziekanowicach. Do końca 2019 roku pełniła funkcję prezesa Wielkopolskiego Oddziału STL w Poznaniu. Prowadziła wiele kursów i warsztatów z tworzenia frywolitki (m.in. w Jarocinie, w Lublinie).

Ma na swoim koncie wiele nagród i wyróżnień. Została także wielokrotnie odznaczona. Medal „Zasłużony dla Cepelii” otrzymała w 2009, a rok później została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi za zasługi dla kultury ludowej. Największym uhonorowaniem twórczości Eugenii Wieczorek było przyznanie Nagrody im. Oskara Kolberga za Zasługi dla kultury ludowej 2013. W 2018 roku otrzymała przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Zajęła także II miejsce za koronkę w VII Konkursie Sztuki Ludowej Ażurowe piękno. W świecie koronki i wycinanki Muzeum w Częstochowie.

Pani Eugenia Wieczorek została odznaczona w styczniu 2019 Odznaką honorową „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” przyznaną decyzją Kapituły Odznaki Honorowej oraz uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego za zasługi na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego Wielkopolski, wkład w propagowanie lokalnych tradycji i obrzędów ludowych oraz animację życia kulturalnego w Regionie.

Kontakt do Eugenii Wieczorek

Wielkopolscy twórcy ludowi

Eugenia Wieczorek prowadzi w 2020 roku mistrzowskie warsztaty z koronki czółenkowej w Jarocinie, które organizuje CKiS w Kaliszu, dofinansowane ze środków MKiDN.