„Człowiek, który mógł żyć dalej”. Historia ks. Antoniego Rzadkiego, który oddał życie za drugiego człowieka (1939), podobnie jak o Maksymilian Kolbe czy Janusz Korczak.
PATRONAT HONOROWY: Ks. Bp dr Edward Janiak, Kuria Diecezjalna w Kaliszu oraz Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Urodził się w dniu  4 stycznia 1898 roku o godzinie 21:00 w miejscowości Mirków koło Wieruszowa, miał dziesięcioro rodzeństwa.
Lubiany przez uczniów, mający ogromne zaufanie i ceniony nie tylko jako ksiądz i nauczyciel, ale również jako człowiek rozumiejący innych.
Był człowiekiem wyjątkowym pod każdym względem.

1 września 1939 roku– wojna !
Ksiądz Antoni Rzadki, razem z innymi mieszkańcami Śremu, został aresztowany jako zakładnik. 20 października 1939 roku Niemcy wyznaczyli spośród zakładników 19 osób na rozstrzelanie.

Autorzy filmu dotarli do faktów i świadków tych wydarzeń.

Po latach jeden z oprawców hitlerowskich zeznał  w Krakowie, że ks. Rzadki w ostatniej godzinie przed rozstrzelaniem zakładników zaofiarował swoje życie za ojca wielodzietnej rodziny.

FILM JEST PRÓBĄ ODPOWIEDZI NA PYTANIA: KIM BYŁ, DLACZEGO TO ZROBIŁ?

„Ks. Antoni Rzadki miał swoje Westerplatte: kiedy zdobywał wiedzę daleko od rodzinnego domu, gdy walczył jako żołnierz w Błękitnej Armii Józefa Hallera w walkach 1920 roku pod Warszawą, jako ksiądz i wychowawca młodzieży i na końcu, kiedy ofiarował swoje życie za życie ojca wielodzietnej rodziny. I nie ma znaczenia, że rozstrzelano ich obu – wręcz przeciwnie, to szczególnie podkreśla fakt, że nie zdezerterował.”
Anna Czechowska tugazeta.pl

JEST TO KOLEJNA HISTORIA W RAMACH PROJEKTU FILMOWE ŻYCIORYSY.PL
Celem projektu jest przedstawianie następnym pokoleniom niezwykłych historii ludzi oraz ich pasji za pomocą wydarzeń filmowych.

Pokaz 5 października 2016 godz. 17:00 w CKiS w Kaliszu.
Odbierz zaproszenie w kasie biletowej CKiS i zgłoś swój udział pisząc e-maila: kontakt@filmowezyciorysy.pl lub sms-a 500302093

Kup bilet online

Kup bilet online