Śpiewnik ludowy

18 grudnia 2020

Śpiewnik ludowy to autorskie wydawnictwo z tekstami i nutami do wydanej w 2018 r. płyty „Biesiady Folkloru Ziemi Kaliskiej. Wybór nagrań dźwiękowych regionalnego przeglądu zespołów folklorystycznych z lat 1998-2014”. Śpiewnik zawiera 29 pieśni z regionu, wykonywanych na płycie przez zespoły i solistów Ziemi Kaliskiej. Teksty pieśni opracowali Anna Gałczyńska z CKiS i Krzysztof Rospondek, autorzy płyty z 2018. Zapis nutowy wraz z komentarzem etnomuzykologicznym wykonała etnomuzykolożka dr Arleta Nawrocka-Wysocka. Śpiewnik zawiera fotografie archiwalne z Biesiad Folkloru, na których były wykonywane opracowane pieśni. W Śpiewniku został zawarty tekst z opisami tańców z regionu do wybranych melodii pieśni, autorstwa etnochoreografa Piotra Kulki. Wydawnictwo zawiera 96 stron w formacie A5 w twardej oprawie w nakładzie 300 szt. Okładkę zaprojektował Krzysztof Rospondek. Składem i drukiem zajęła się drukarnia współpracująca z CKiS „Edytor” z Kalisza. Śpiewnik posłuży jako dopełnienie płyty do działań popularyzujących kulturę tradycyjną i ludową w regionie, a także do pracy w zespołach. Wydawnictwo powstało w roku odbywania się Biesiady Folkloru Ziemi Kaliskiej i jest dystrybuowane bezpłatnie.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Dofinansowano ze środków Województwa Wielkopolskiego.