„A-Kumulacje 2021, Kaliskie Biennale Sztuki”

W Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentujemy dwie wystawy towarzyszące. W Galerii Centrum projekt Michaliny Bigaj pt. „30 dni dla natury”. W Galerii w Holu fotografie i artefakty związane z działalnością kolektywu „Siostry Rzeki”.

[: Cz. 15.04.] Potrwa do: So. 22.05.
Bilety: online

Czas trwania: 15.04-22.05.2021
Wernisaż online: 15.04.2021, godz. 19.00 na kanale Facebook @GaleriaKalisz

Uroczysta gala wręczenia nagród: 20.05.2021, godz. 19.00

 

„A-Kumulacje 2021, Kaliskie Biennale Sztuki” to trzecia edycja konkursu dla artystów związanych z Kaliszem. Wystawy konkursowe poza integracją środowiska artystycznego dają szansę zaprezentowania szerokiego spektrum działań podejmowanych przez twórców związanych z naszym miastem. Program całego wydarzenia to wystawa prac konkursowych, wyłonionych przez jury w składzie: Małgorzata Paszylka-Glaza, kurator Oddziału Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku, prof. UAP dr hab. Mikołaj Poliński, prof. UAM dr hab. Maciej Guźniczak, Prodziekan ds. sztuki i współpracy międzynarodowej Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu, Sylwia Kucharska dyrektorka Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej, Joanna Dudek dyrektorka Galerii Sztuki im. Jana Tarasina Joanna Dudek oraz Kinga Popiela kuratorka Biennale. Biennale dopełniają wystawy towarzyszące, zaproponowane przez Kingę Popielę, kuratorkę tegorocznej edycji „Akumulacji 2021, Kaliskiego Biennale Sztuki”. W okresie od 15 kwietnia do 22 maja 2021 roku, na terenie miasta Kalisza będzie można stanąć oko w oko z różnorodnymi przejawami aktywności artystycznej szerokiego grona twórców.
Wystawy konkursowe odbywać się będą w dwóch sąsiadujących ze sobą przestrzeniach wystawienniczych: Galerii Sztuki im. Jana Tarasina przy pl. św. Józefa 5 oraz w Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza przy ulicy Kolegialnej 4 (wejście od ulicy Łaziennej). W obu salach od 15.04 do 22.05.2021 r. prezentujemy 48 prac, zakwalifikowanych do II etapu konkursu w wyniku obrad jury. Ich autorzy to grono 38 twórców, którzy w wieloraki sposób związani są z Kaliszem. Wśród nich są: Piotr Blajerski, Natalia Czarcińska, Marta Czarnecka, Maciej Garbowicz, Łukasz Glapka, Lidia Głazik, Agnieszka Godszling, Mariusz Hetmann, Yaroslava Holysh, Marek Jakuszewski, Małgorzata Janas, Dominik Janyszek, Wiktor Jerzy Jędrzejak, Adrian Kempa, Beata Kotecka, Janusz Lewandowski, Anna Linkowska, Olha Liubokhynets, Patrycja Majerowicz, Michał Mąka, Elena Ovczarowa, Sylwia Owczarek, Małgorzata Pecold, Victoria Plaza, Maria Podskarbi-Hebisz, EwaMaria Poradowska-Werszler, Magdalena Przywara, Izabela Rudzka, Jakub Seydak, Mariia Shpychak, Grzegorz Tomasiak, Beata Vágnerová, Jolanta Wdowczyk, Maria Werbicka i Dawid Woźniak, Tomasz Wolff, Agata Wondrak, Shuai Zhang, Bartosz Zimniak.
Koncepcja kuratorska trzeciej edycji „A-Kumulacji” została powierzona Kindze Popieli, młodej artystce sztuk wizualnych, która jest absolwentką Liceum Plastycznego w Kaliszu oraz Wydziału Malarstwa i Rysunku Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Kuratorka ujęła ideę „A-Kumulacji 2021, Kaliskiego Biennale Sztuki” w następujących słowach:
Nadszedł moment zmian, wyczekiwany i potrzebny, konieczny. W powietrzu unosi się świeża woń, ostry zapach podobny w swojej strukturze do mentolu, ale trudniejszy do zdefiniowania, drażniący nozdrza. Taki co nie pozwala siedzieć w domu, tylko pcha zmęczone ciało ku innym ciałom. Witalność na skraju zdrowego rozsądku, zastrzyk endorfin i adrenaliny. „Musimy stale się rodzić, jeśli chcemy istnieć” pisała Jolanta Bracht-Czaina w Szczelinach codzienności. Jakkolwiek definiować pojęcie rodzenia, to wyjście, przekroczenie jakiegoś progu, wydaje się przynieść jakąś bardzo potrzebną rewolucję. Weźmy głęboki, spokojny wdech i wyjdźmy na spacer.
Zaprosiłam na ten wyjątkowy moment artystów, którzy dostrzegają i czerpią z potencjału doświadczania. Którzy poprzez przekorność i naturalną potrzebę eksperymentowania, odkrywają i wskazują swoimi działaniami wielowarstwowość świata, strukturę rzeczywistości. Wydają się być wręcz definiowani słowami Rosi Braidotti jako ci, którzy nie tylko próbują na nowo wynaleźć podmiotowość, która będzie zestawem nowych, odmiennych wartości, lecz zdają się także czerpać z tego wyjątkową przyjemność. Uprawiany przez nich rodzaj figlarstwa, buntu czy oporu wobec tego jak być musi, przynosi wolność i poczucie radosnej sprawczości nie tylko w odczuciu jednostkowym czy indywidualnym. Czuły, wrażliwy narcyzm wydaje się wręcz konieczny, by dojrzeć w materii rzeczywistości coś więcej, niżeli zbiór przypadkowych elementów.
Artyści, o których pisze kuratorka to: Marta Antoniak, Michalina Bigaj, Oskar Dawicki, Aneta Grzeszykowska, Cecylia Malik i założony przez nią kolektyw „Siostry Rzeki”, Teresa Murak, Kinga Nowak i Zbigniew Warpechowski. Prace tych twórców pojawią się w przestrzeni miasta Kalisza jako swoista myśl, przenikająca klimat tegorocznego Kaliskiego Biennale Sztuki.
Na płycie Głównego Rynku zaprezentowana zostanie „Rzeźba dla Ziemi” Teresy Murak, tam też w witrynach najstarszego salonu optycznego „Optyk” zobaczyć będzie można prace Marty Antoniak z cyklu „Akira”. Przeszklone lobby Hotelu Hampton by Hilton przy ulicy Chopina 9, wypełnią barwne obiekty autorstwa Kingi Nowak, natomiast Aneta Grzeszykowska i jej „Negativ Make-Up” spoglądać będzie na nas ze słupów miejskich w kilku punktach Kalisza. W witrynach siedmiu przystanków autobusowych w ramach „Postoju ze Sztuką” zagości Cecylia Malik i jej cykl „365 Drzew”. W Centrum Kultury i Sztuki przy ulicy Łaziennej 6, w tamtejszej Galerii w Holu, zobaczyć będzie można fotografie i artefakty związane z działalnością kolektywu „Siostry Rzeki”. Tam też nowa przestrzeń wystawiennicza, czyli Galeria Centrum, stanie się miejscem prezentacji projektu Michaliny Bigaj pt. „30 dni dla natury”. W przestrzeni Galerii Sztuki im. Jana Tarasina pojawią się prace: Teresy Murak „Rzeźba dla Ziemi”, Zbigniewa Warpechowskiego „Rysunek w kącie” oraz „Drzewo wiadomości” Oskara Dawickiego, zobaczyć je będzie można w Galerii Pulsar. W tej właśnie przestrzeni w sposób ciągły odbywać się będzie także pokaz multimedialny i prezentacja wszystkich wystaw towarzyszących „A-Kumulacjom 2021, Kaliskiemu Biennale Sztuki”.
Organizatorem „A-Kumulacji 2021, Kaliskiego Biennale Sztuki” jest Galeria Sztuki im Jana Tarasina we współpracy z Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej i Wydziałem Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu.
Wydarzenie objęte zostało Honorowym Patronatem Krystiana Kinastowskiego Prezydenta Miasta Kalisza.
Współorganizatorami „A-Kumulacji 2021, Kaliskiego Biennale Sztuki” są: Miasto Kalisz, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej oraz Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu.
Partnerami projektu są: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, Hotel Hampton by Hilton Kalisz oraz Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu.
Patroni medialni wydarzenia: Magazyn Szum, NN6T, Ziemia Kaliska, Radio Centrum, Radio Poznań, Calisia.pl, Fakty Kaliskie, Telewizja Kalisz.
Szczegółowe informacje o wystawie konkursowej i wydarzeniach towarzyszących będzie można śledzić na bieżąco na profilach: FB @GaleriaKalisz i IG @galeriatarasin oraz na stronie internetowej.

Miejsce ekspozycji wystaw konkursowych:
15.04-22.05.2021 Galeria Sztuki im. Jana Tarasina, pl. św. Józefa 5

15.04-23.05.2021 Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza, ul. Kolegialna 4 (wejście od ulicy Łaziennej)

 

 

Miejsce ekspozycji wystaw towarzyszących:
Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, ul. Łazienna 6
Lobby hotelu Hampton by Hilton Kalisz, ul. Chopina 9

 

 

Wystawy w przestrzeni miasta:
Główny Rynek, 3 słupy miejskie: pl. Jana Pawła II, Złoty Róg, Rogatka, WPA UAM ul. Nowy Świat 28/30 oraz siedem przystanków autobusowych cyklu „Postój ze Sztuką”.

 

Wystawy towarzyszące w galeriach Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu:

Michalina Bigaj, 30 dni dla natury, instalacja, 2014/2015

Praca Michaliny Bigaj 30 dni dla natury jest wyrazem tęsknoty artystki za bliską relacją człowieka i środowiska naturalnego. Charakter cyklu nawiązuje do pojęcia earth-body-sculpture, sformułowanego przez Ane Mendiete, które miało określać uprawiany przez nią rodzaj działań performatywnych, jako połączenie sztuki ziemi z body-artem. Bigaj swoją pracą wyszła naprzeciw tego nurtu, dokonując codziennie przez 30 dni aktu połączenia jej fizycznego ciała z naturą. Powstał w ten sposób zarejestrowany dokamerowo i fotograficznie rytuał włączenia człowieka w utraconą już dlań przestrzeń. Artystka w pełni zdaje sobie sprawę z pewnej bezcelowości działania, które już u samego zarania zdaje się być skazane na porażkę. Podobnie symbolicznych gestów możemy dopatrzeć się u Petra Štembery, słynnego czeskiego performera, który w latach 70. dokonał próby wszczepienia we własne ciało fragmentu żywej rośliny. Tutaj również piękny akt hybrydycznego zespolenia z naturą zakończył się niepowodzeniem – silnym zakażeniem u artysty.
Pomimo niepozorności i intymności działania, Michalina Bigaj dokonuje przekroczenia pewnej bariery już nieprzekraczalnej dla większości ludzi. Oddaje swoje ciało w pełni zaufania naturze, z którą zdaje się poniekąd zrastać, czego dowodem stają się powstałe na skórze artystki ślady przypominające blizny. Istotnym elementem dzieła są porcelanowe odlewy gałęzi, które poprzez swoją czystą, jasną formę budzą skojarzenia z kośćmi, jeszcze mocniej ucieleśniając pracę.

Michalina Bigaj
Urodzona w 1991 roku w Katowicach. Studiowała na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Universität der Kűnste w Berlinie. Od 2016 roku doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Wydziale Komunikacji Multimedialnej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.
Artystka multimedialna, poruszająca się w obszarze rzeźby, fotografii, video i instalacji. W swojej twórczości skupia się przede wszystkim na relacji człowieka i natury. Bada pogłębiającą się przepaść pomiędzy światem przyrody a postępem cywilizacyjnym.
Jej prace prezentowane były w wielu ważnych ośrodkach artystycznych w Polsce i za granicą, m.in.: Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie, Bunkier Sztuki w Krakowie, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Polski Instytut w Düsseldorfie w Niemczech czy MeetFactory w Pradze w Czechach

Cecylia Malik, Siostry Rzeki

Siostry Rzeki to zainicjowany przez Cecylię Malik i współtworzony razem z Anną Grajewską i Agatą Bargiel kolektyw, którego działania zorientowane są wokół ochrony naturalnego stanu europejskich rzek. Kolektyw najwięcej swoich inicjatyw poświęca rzece Wiśle, którą swoimi działaniami chce ochronić przed planowaną drogą wodną E 40 oraz powstaniem na niej zapory w Siarzewie, która może przynieść katastrofalne skutki zarówno dla ekosystemu rzeki jak i dla sytuacji społecznej. Siostry Rzeki swoimi działaniami upowszechniają postulaty Koalicji Ratujmy Rzeki, która jest reakcją na rządowe plany zagłady naturalnych rzek.
Podczas organizowanych happeningów, Siostry Rzeki zanurzają stopy w nurcie wody i trzymając w rękach tablice z imionami wybranych przez siebie rzek, śpiewają opracowaną przez Agatę Bargiel pieśń Siostry Rzeki przybywajcie. Poprzez to symboliczne, rytualne działanie inicjują alegoryczny ratunek dla Wisły, do której przybywają ze wsparciem jej siostry – inne rzeki, którym to głosu użyczają kobiety trzymające tabliczki. Inna inicjatywa kolektywu to Moda na rzeki, w której zaproszone artystki i projektantki szyły zaangażowane stroje kąpielowe, ozdobione błyszczącymi niczym rybie łuski hasłami aktywistycznymi. Gotowa kolekcja została zaprezentowana podczas pokazu mody w czasie spływu tradycyjnym galarem Wisłą z Krakowa do Gdańska. Kolekcja recyklingowych strojów kąpielowych została zaprezentowana w Krakowie, Warszawie, Toruniu i na Helu, a w rolę modeli wcielili się uczestnicy demonstracji. Kolekcja stała się manifestem niosącym ekologiczną wiedzę o naturalnym funkcjonowaniu rzek.
Siostry Rzeki. Bądź rzeką! Wybierz swoją ukochaną rzekę z dzieciństwa lub tę, którą mijasz codziennie w drodze do pracy. Może to być duża lub mała rzeka, potok, strumień. Wielkość nie ma znaczenia, wszystkie są tak sama ważne. Niosą wodę, niosą życie. Ubierz się na niebiesko. Dołącz do Sióstr Rzek! Przybywaj rzeko Rabo, Dunajcu, Białko, Nido, Sanie, Pilico, Przemszo, Wdo, Mątowo… Spotkajmy się razem, niczym liczne dopływy Wisły i zamanifestujmy, że nie zgadzamy się na niszczenie przyrody.

Cecylia Malik
Urodzona w 1975 roku w Krakowie. Ukończyła Malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i podyplomowe studia kuratorskie na Uniwersytecie Jagielońskim.
Malarka, performerka, edukatorka, ekolożka i aktywistka miejska. Wyróżniona prestiżową nagrodą im. Katarzyny Kobro w 2019 roku. Współtwórczyni wielu akcji społeczno-artystycznych i ekologicznych, np.: „Modraszek Kolektyw”, „Matki Polki na wyrębie”, „Warkocze Białki”, „Chciwość miasta” czy „Siostry Rzeki”. Inicjowane przez artystkę wydarzenia i happeningi charakteryzują się wyjątkowo atrakcyjną i wysmakowaną oprawą wizualną oraz chwytliwym językiem. Z uwagi na dbałość oraz współpracę z ekspertami i specjalistami, interwencje artystki zyskują wysoką skutecznością i cieszą się szerokim rozgłosem.
Jej działania aktywistyczne prezentowane były w najważniejszych instytucjach sztuki w Polsce, jak również towarzyszyły istotnym wydarzeniom o charakterze społeczno-politycznym, np.: Ogólnopolski Kongres Kobiet w PKiN w Warszawie w 2019 roku czy Forum Przyszłości Kultury w Teatrze Powszechnym w Warszawie w 2018 roku.