Festiwal muzyki tradycyjnej MELODIE STAMTĄD 2019

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza na drugą edycję Festiwalu muzyki tradycyjnej MELODIE STAMTĄD 2019. W programie konkurs zespołów śpiewaczych i kapel z regionu, warsztaty i stoiska twórców ludowych, warsztaty tańca i potańcówka Tańce blisko ziemi przy muzyce na żywo.

So. 31.08. godz.: 15:00
Bilety: WSTĘP WOLNY

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza na drugą edycję Festiwalu muzyki tradycyjnej MELODIE STAMTĄD 2019. Pierwsze edycja odbyła się w 2017 roku.

sobota 31 sierpnia

Kalisz, ul. Łazienna 6

plac CKiS przy Parku Miejskim

W programie od godz. 15.00:

• konkurs zespołów śpiewaczych i kapel z regionu – regulamin Festiwalu Melodie stamtąd 19,  karta festiwal 19

• warsztaty i stoiska twórców ludowych,

• warsztaty tańca i potańcówka Tańce blisko ziemi przy muzyce na żywo

Zapraszamy na najważniejsze spotkanie z kulturą tradycyjną na zakończenie wakacji.

WSTĘP WOLNY

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury z Programu EtnoPolska 2019.

Celem konkursu jest popularyzacja muzyki tradycyjnej regionu kaliskiego, zachowanej w nagraniach archiwalnych oraz na płytach „Melodie stamtąd” wydanych w latach 2015-2017 przez IS PAN w Warszawie i CKiS w Kaliszu. Organizator zachęca do twórczego podejścia do materiału źródłowego. Jednym z celów Festiwalu jest pokazanie twórcom, że muzyka źródłowa może stanowić doskonałą bazę dla artystycznych interpretacji. Festiwal ma być przede wszystkim spotkaniem oraz zabawą pasjonatów i kontynuatorów muzyki tradycyjnej Ziemi Kaliskiej. W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody i ewentualnie wyróżnienia. Pula nagród wynosi 6000 zł.

 

REGULAMIN KONKURSU

I Informacje ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Konkurs odbywa się
  w ramach Festiwalu MELODIE STAMTĄD w Kaliszu. Jest to druga edycja Festiwalu.
 2. Celem konkursu jest popularyzacja muzyki tradycyjnej regionu kaliskiego, zachowanej
  w nagraniach archiwalnych oraz na płytach „Melodie stamtąd” wydanych w latach 2015-2017 przez IS PAN w Warszawie i CKiS w Kaliszu.
 3. W Jury konkursu zasiadają eksperci, znawcy polskiej muzyki ludowej oraz muzycy – praktycy żywego dziedzictwa muzycznego.
 4. Organizator zachęca do twórczego podejścia do materiału źródłowego. Jednym z celów Festiwalu jest pokazanie twórcom, że muzyka źródłowa może stanowić doskonałą bazę dla artystycznych interpretacji. Festiwal ma być przede wszystkim spotkaniem i zabawą pasjonatów i kontynuatorów muzyki tradycyjnej Ziemi Kaliskiej.

II Uczestnicy

 1. Festiwal muzyki tradycyjnej MELODIE STAMTĄD 2019 odbędzie się dnia 31 sierpnia 2019 roku w siedzibie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, na placu przy Parku Miejskim.
 2. W konkursie mogą wziąć udział muzycy, śpiewacy oraz wykonawcy interpretujący muzykę tradycyjną:

– soliści instrumentaliści,

– soliści wokaliści,

– zespoły instrumentalne i instrumentalno-wokalne,

– zespoły śpiewacze.

W kategoriach solistycznych dopuszczalny jest akompaniament. Wykonawcy zaprezentują dwa-trzy utwory, w tym jeden musi pochodzić z płyt „Melodie stamtąd”, drugi i trzeci – ze zbiorów nagrań dra Jarosława Lisakowskiego lub Jadwigi i Mariana Sobieskich, a także ze zbiorów regionalnych Oskara Kolberga. Czas trwania prezentacji konkursowej nie może przekroczyć 15 minut. W przypadku przekroczenia czasu jurorzy mogą przerwać prezentację.

 1. Jury po wysłuchaniu prezentacji konkursowych przyzna I, II i III nagrodę kierując się kryteriami oceny jak: poziom wykonania, dobór repertuaru, styl, atrakcyjność przekazu scenicznego, świadomość źródła. Jury ma także możliwość przyznania wyróżnień. Jury ocenia prezentacje uczestników bez podziału na kategorie. Tak też są przyznawane nagrody.

Koszty dojazdu i ubezpieczenia Uczestników Festiwalu pokrywają instytucje delegujące. Na miejscu będzie możliwość kupienia wyżywienia i napojów. Uczestnicy mają zapewniony ciepły posiłek i napoje.

Szczegółowe informacje organizacyjne zostaną udzielone zakwalifikowanym wykonawcom.

PROGRAM FESTIWALU 2019

godz. 15:00 – rejestracja uczestników

godz. 15:00-19:00 – prezentacje konkursowe, targi i warsztaty sztuki ludowej

godz. 19:00-20:30 – obrady Jury i ogłoszenie wyników

godz. 19:00-22:00 – Tańce blisko ziemi – potańcówka

 

III Zgłoszenia

W celu zgłoszenia się do udziału w konkursie należy przesłać wypełnioną i podpisaną kartę uczestnictwa do 20 sierpnia 2019 r. W przypadku zgłoszeń przesyłanych pocztą tradycyjną decyduje data stempla pocztowego. Organizator ma prawo wyboru uczestników konkursu. Przesłanie karty nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do konkursu.

Biuro Organizacyjne:

Koordynator Anna Gałczyńska

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, ul. Łazienna 6, 62-800 Kalisz

tel. 62 765 25 45, e-mail: ania@ckis.kalisz.pl

www.ckis.kalisz.pl, www.folklor.kalisz.pl

Informacje o Wykonawcy zawarte w karcie uczestnictwa Organizator może wykorzystać w materiałach informacyjno-promocyjnych oraz w komunikatach prasowych.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.


Festiwal odbywa się w ramach zadania Melodie stamtąd. Festiwal i Estrady Folkloru Ziemi Kaliskiej. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury z Programu EtnoPolska 2019.


 

Pierwsza edycja Festiwalu MELODIE STAMTĄD 2017:

Festiwal muzyki tradycyjnej Melodie Stamtąd 2017 – fotorelacja