Finał 19. Kaliskich Spotkań Teatralnych Przedszkolaków

W kwietniu rozpoczęły się eliminacje do tegorocznego konkursu teatralnego dla najmłodszych, które wyłonią laureatów 19. Kaliskich Spotkań Teatralnych Przedszkolaków. Laureatów poznamy 22 maja podczas finału, odbywającego się  na deskach Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.

[Od: Śr. 22.05.]

Finał 19. Kaliskich Spotkań Teatralnych Przedszkolaków odbędzie się w dniu 24 maja w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.

Kaliskie Spotkania Teatralne Przedszkolaków są jedną z najbardziej prestiżowych form działalności artystycznej małych dzieci w województwach wielkopolskim, dolnośląskim i łódzkim.

W imprezie uczestniczy corocznie około 500. małych aktorów oraz 1500 młodych i dorosłych odbiorców teatralnej sztuki małego dziecka. Kaliskie Spotkania Teatralne Przedszkolaków składają się z trzech etapów. Pierwszy obejmuje eliminacje w przedszkolach i szkołach, drugi – finał, który odbywa się w CKiS w Kaliszu (22 maja), a zwieńczeniem imprezy jest Gala Festiwalowa w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego (3 czerwca).

Najważniejsze cele, jakie stawiają sobie organizatorzy Spotkań to:
– wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach aktywności,
– prezentacja umiejętności artystycznych dzieci,
– rozwijanie aktywności twórczej, wyobraźni, twórczego myślenia, mowy, zachowań,
– wspieranie rozwoju dziecka w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym,
– dostarczanie przedszkolakom doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna treści utworów literackich,
– popularyzacja literatury dziecięcej (bajki, baśni, legendy) wśród dzieci i dorosłych,
– upowszechnienie inscenizacji żywo planowej jako formy pracy z dzieckiem w różnych sytuacjach edukacyjnych, integracja środowiska edukacyjnego i artystycznego,
– integracja środowiska edukacyjnego i artystycznego. .

Nagrodzone teatry biorą udział w Gali, prezentując się na scenie Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego.

Organizatorem festiwalu jest Przedszkole Niepubliczne “Bursztynowy Zamek” we współpracy z Centrum Kultury i Sztuki oraz Teatrem im. Wojciecha Bogusławskiego.

Nad organizacją całości czuwa pomysłodawczyni KSTP, Pani Maria Jamruszka –Grzeluszka– dyrektorka Przedszkola Niepublicznego „Bursztynowy Zamek”.
Honorowy Patronat nad 19. Kaliskimi Spotkaniami Teatralnymi Przedszkolaków przyjęli: Minister Edukacji Narodowej oraz Prezydent Miasta Kalisza Krystian Kinastowski.