Kultura na trawie

Projekt „Kultura na trawie – Kultura na Plantach” stanowi kontynuację projektu „Kultura na trawie”. Podobnie jak w przypadku poprzednich edycji imprezy partnerem projektu jest Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Projekt ma charakter kulturalny, edukacyjny i społeczny, przewiduje organizacje dwóch odrębnych wydarzeń kulturalnych w okresie od 2 lipca 2017 roku do 27 sierpnia 2017 roku. Imprezy będą organizowane w niedzielne popołudnia na trawie w Parku Miejskim w Kaliszu oraz w przestrzeni kaliskich PLANT.

[Od: Nd. 27.08.]

plakat_knt_2017_aktualny_XSPrzewodnim tematem planowanego projektu będzie „Włączeni w Kulturę”. Wydarzenia w Parku Miejskim przewidują godzinny koncert w wykonaniu profesjonalnych muzyków. Założeniem organizatorów jest zaprezentowanie publiczności różnorodności doznań muzycznych, dlatego każdy z koncertów będzie przewidywał inny repertuar i wykonawców. Po koncertach najmłodsi uczestniczy projektu będą mogli wziąć udział w warsztatach plastycznych rozwijających kreatywność i uzdolnienia artystyczne dziecka. Dodatkowo wydarzeniom otwierającym i zamykającym projekt będą towarzyszyły działania teatralne, parateatralne, promocja książki w formie bajko-czytania, wystawy prac kaliskich artystów. Działania na Plantach, skierowane będą głównie do dzieci i młodzieży, mieszkającej w dzielnicy Śródmieścia rejonie w którym znajdują się Planty, chcemy włączyć bezpośrednio mieszkańców okalających teren Plant w kulturę, poprzez Akademię Artystyczną. Beneficjenci projektu zobaczą spektakl plenerowy, wezmą udział w warsztatach artystycznych. Chcemy zapytać o potrzeby mieszkańców, rejonu Plant. Na czas działań „Kultua na Plantach” przestrzeń ta zmieni się w scenę artystyczną. Projekt w przestrzeni parku, jak i na plantach kierowany jest zarówno do rodzin jak i osób samotnych, które chciałyby spędzić niedzielne popołudnie w piknikowej atmosferze. Osoby te będą miały możliwość wysłuchania koncertów, udziału w przedstawieniach, a najmłodsi odbiorcy projektu będą mogli uczestniczyć w warsztatach artystycznych. Organizatorzy będą zachęcać do aktywnego spędzania czasu w przyjaznej rodzinnej atmosferze i umiłowania przestrzeni miejskiej jako dobra kulturowego naszego miasta, poprzez realizacje projektu.


KULTURA NA TRAWIE 

27 sierpnia 2017 rok godzina 16.00- 18.30 PARK MIEJSKI Pomnik spoczywającej

PROGRAM

Koncert – kwartet smyczkowy „Folusz”
Jacek Fabiniak,
Beata Dobak – skrzypce
Cristian Pitis – altówka,
Iwona Gorgol – wiolonczela

Akademia Talentów – Uciechowo

Działania Parateatralne – Teatr Pobocze MDK

Bajko czytanie – Agnieszka Wypych

Wystawa – Ekspozycja pt. „Rysunki i grafiki Julii Góreckiej”

(w przypadku deszczowej pogody wydarzenie odbędzie się w sali studio CKiS)