Seminarium dla głównych księgowych w Antoninie

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza do udziału w kolejnym seminarium dla głównych księgowych instytucji kultury woj. wielkopolskiego.

Pn. 19.10. godz.: 09:00
Wt. 20.10. godz.: 08:00
Śr. 21.10. godz.: 08:00

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza do wzięcia udziału w seminarium dla głównych księgowych samorządowych instytucji kultury woj. wielkopolskiego, które odbędzie się w Pałacu Książąt Radziwiłłów w Antoninie, w dniach 19-21 października 2020 r. Seminarium przeprowadzi Biuro Audytorskie „Fk-Bad” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, a wykładowcą będzie Pani Urszula Pietrzak – biegły rewident nr 7135, specjalista w badaniu sprawozdań finansowych sektora finansów publicznych, wieloletni praktyk i specjalista z rachunkowości finansowej i podatku od towarów i usług. Od 2004 roku prowadząca szkolenia dla służb finansowych instytucji kultury, autorka publikacji „Zakładowy Plan Kont dla instytucji kultury z komentarzem” (ODDK, Gdańsk 2017 r.) oraz „Budżet zadaniowy i wydatki strukturalne w instytucjach kultury” (ODDK, Gdańsk 2011 r.).

Akredytacja na seminarium 3-dniowe wynosi 700,- zł i obejmuje koszty materiałów szkoleniowych na płycie CD, koszty zakwaterowania i pełne wyżywienie. W przypadku nie korzystania z noclegu należność wynosi  500,- zł. (zapewniony wyłącznie obiad i materiały szkoleniowe). Kwota zgłoszenia spowodowana nieobecnością uczestnika w seminarium nie podlega zwrotowi. Należność płatna przelewem na konto CKiS na podstawie f-ry VAT w terminie 7 dni po realizacji szkolenia.

Załączoną „Kartę uczestnictwa“ prosimy przesłać do dnia 10 października 2020 r. na adres:
Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, 
ul. Łazienna 6
62-800 KALISZ

lub e-mailem: bhenczyca@ckis.kalisz.pl

Kontakt organizacyjny:
62 765 25 02, kom. 607 182 066 – p. Bożena Henczyca – Z-ca Dyrektora CKiS w Kaliszu.

PROGRAM SEMINARIUM

KARTA UCZESTNICTWA