30. Diecezjalny Przegląd Pieśni i Piosenki Religijnej SACROSONG – fotorelacja

7 października 2019

Niezapomnianym koncertem galowym i wręczeniem nagród zakończył się w niedzielny wieczór 30. Diecezjalny Przegląd Pieśni i Piosenki Religijnej SACROSONG 2019. W konkursie wzięło udział w sumie około 200 wykonawców.

Przegląd jest wspólnym przedsięwzięciem Parafii p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz Centrum Kultury i Sztuki. Jego celem jest pobudzanie i rozwijanie zainteresowań muzycznych oraz twórczości religijno-artystycznej młodzieży. Podobnie jak w latach ubiegłych zainteresowanie przyjazdem do Kalisza wyrazili młodzi ludzie nie tylko z Diecezji Kaliskiej, ale także z całej Polski. W konkursie udział wzięło ponad 18 zespołów i solistów, a ich występy oceniali:
KAZIMIERZ MADZIAŁA – profesor doktor habilitowany Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu – jako przewodniczący
ANNA BĄK– nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Kaliszu,
ks. prałat STANISŁAW TOFIL – proboszcz Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Kaliszu,
ANDRZEJ TYLCZYŃSKI – główny specjalista w Dziale Artystycznym Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu – w roli sekretarza.


PROTOKÓŁ:

JURY po przesłuchaniu w dniu 5 października 2019 r. 18 zespołów oraz solistów ( około 200 wykonawców) postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii zespołów nagrodę otrzymuje:
Zespół „Boże Ludki” z Koźminka – instruktor Małgorzata Nawrocka

W kategorii zespołów wyróżnienia otrzymują; (w kolejności występowania)
Zespół „Miriam” z Parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Złoczewie – instruktorzy Jakub i Karolina Biniek
Zespół „Anioły Andrzeja” z Parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Złoczewie – instruktorzy Jakub i Karolina Biniek
Szczególne wyróżnienie za zaprezentowaną formę akompaniamentu zespołu smyczkowego otrzymuje Zespół Agnus Dei z Parafii pw. Błogosławionego Michała Kozala w Kaliszu – instruktor Agnieszka Jesion.

W kategorii solistów nagrodę otrzymuje:
Emilia Wrzos-Piątkowska ze Zbierska

W kategorii solistów wyróżnienie otrzymują: (w kolejności występowania)
Rozalia Wiktoria Piątkowska ze Zbierska
Marianna Józefina Piątkowska ze Zbierska
Maja Kasprzak z Koźminka
Nadia Janiak z Koźminka

Jury pragnie podkreślić, że tegoroczną, jubileuszową edycję SACROSONGU charakteryzował wyrównany poziom wykonawczy. Na podkreślenie zasługuje duże zaangażowanie instruktorów i wykonawców, estetykę wykonania, duże zainteresowanie instruktorów oceną merytoryczną występu, chęć dalszej pracy z zespołami i stałe doskonalenie poziomu wykonawczego.
Jury podkreśla różnorodność form wykonawczych i ustawiczne poszukiwanie nowego repertuaru pieśni o tematyce sakralnej przez wykonawców. Podkreślić też należy stosowanie przez wielu uczestników Przeglądu rożnorodnego, „żywego” akompaniamentu. Z radością zauważa też rosnące zainteresowanie pieśnią i piosenką religijną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
Szczególne podziękowanie Jury kieruje do wszystkich Instruktorów, Opiekunów, Rodziców i Organizatorów – Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Kaliszu oraz Centrum Kultury
i Sztuki w Kaliszu – za pracę włożoną w przygotowanie i zrealizowanie „SACROSONGU” oraz ufundowanie nagród. Dziękuje też Sponsorom za jego ustawiczne wspieranie.
Jury podkreśla, że istniejący od 30. lat kaliski „SACROSONG” wskazuje na potrzebę kontynuacji tej formy przeglądu, pozwala on bowiem wielu zespołom i wykonawcom zaprezentować się i porównać z innymi, mobilizuje instruktorów do aktywnej pracy z dziećmi i młodzieżą, przyczynia się do poszukiwania i poszerzania repertuaru, podnoszenia poziomu wykonawczego, podejmowania twórczych poszukiwań i artystycznego rozwoju. Kaliski „SACROSONG”, w którym w minionych 30-tu latach wzięło udział około 6 tysięcy wykonawców, wpłynął niewątpliwie na wzbogacanie muzyki sakralnej i jej krzewienie wśród dzieci i młodzieży.
Jury życzy wszystkim Instruktorom i Opiekunom dalszej wytrwałości w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz zachęca do udziału w kolejnym, 31. Diecezjalnym Przeglądzie Pieśni i Piosenki Religijnej „SACROSONG 2020”.