Album Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej

20 grudnia 2020

Album „Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej” to wydawnictwo z fotografiami archiwalnymi i opisami z 40-letniej historii przeglądu. Wydawnictwo zawiera 150 ilustracji z bogatego archiwum CKiS w Kaliszu ilustrujące historię przeglądu, a także plakaty i archiwalne notki prasowe. Album powstał pod koniec 2020 roku, w którym odbyła się kolejna edycja Biesiady w Brzezinach. Dzięki temu obejmuje materiał od 1979 do 2020 roku. Album dopełnia kalendarium Biesiady Folkloru sprzed dwóch lat autorstwa Anny Gałczyńskiej z CKiS w Kaliszu, która przygotowała również to wydanie. Okładkę przygotował Krzysztof Rospondek. Składem i drukiem zajęła się kaliska drukarnia „Edytor”. Wydawnictwo w formacie A4 w twardej oprawie, liczące 80 stron, w nakładzie 200 szt. jest bezpłatne i trafi przede wszystkim do zespołów folklorystycznych.

 

Pobierz cały album w formacie PDF.

Autorzy zdjęć z Archiwum CKiS w Kaliszu

1979, 1985 Arkadiusz Szymański

1982-1984 Janusz Bachrynowski

1992-2006 CKiS w Kaliszu

2008, 2010 Tomasz Mażuchowski

2012 Kama Krasowska

2014-2018 Robert Kuciński

2020 Karolina Bazan


WSTĘP

Zapraszam do obejrzenia albumu z fotografiami i wspominkami z ponad czterdziestoletniej historii Biesiady Folkloru Ziemi Kaliskiej. Regionalny Przegląd Zespołów Folklorystycznych został zainicjowany w latach 70. ubiegłego wieku, kiedy powstawało nowe województwo kaliskie. To właśnie na Przeglądach Amatorskiego Ruchu Artystycznego zaczynała się „kariera” sceniczna wielu zespołów ludowych i folklorystycznych. To dzięki takim spotkaniom raz w roku, później co dwa lata – mogły się prezentować talenty śpiewacze, muzyczne i taneczne. I tak to trwa do dziś. Trzon kultury ludowej tworzą regionalne zespoły śpiewacze i taneczne oraz kapele i śpiewacy. Historię razem z kalendarium – tego jedynego w swoim rodzaju święta kultury ludowej – opisałam w 2018 roku w małym wydawnictwie CKiS w Kaliszu Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej. 40 lat regionalnego przeglądu zespołów folklorystycznych.

Prezentowany tu album to subiektywny wybór fotografii z bogatego archiwum Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu od 1979 do 2020 roku. Ułożone chronologicznie wydawnictwo zawiera ponad 120 zdjęć czarno-białych i kolorowych, artykuły i notki prasowe o Biesiadzie Folkloru, a także programy i afisze zapowiadające imprezę. Zaproszenia graficzne, programy i regulaminy były projektowane specjalnie na tę okazję przez plastyków z kaliskiego Wojewódzkiego Domu Kultury oraz od 1989 roku z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Afisze z ostatnich lat są już propozycją grafików z nowym spojrzeniem na temat. Jednak motyw czepca z kokardą, który wykorzystaliśmy do promowania folkloru Południowej Wielkopolski, powstał właśnie w związku z pierwszymi przeglądami Ziemi Kaliskiej. Dzięki temu dobra koncepcja służy nam do dziś – łącząc historię ze współczesnością. Zapowiedzi i relacje z prasy regionalnej – przedrukowane w albumie – w ciekawy sposób uzupełniają kontekst danej edycji Biesiady Folkloru. Pisane często przez znanych w regionie dziennikarzy, którzy byli świadkami tych wydarzeń, oddają choć trochę klimat tych spotkań.

W albumie udało się pokazać ponad 120 fotografii wykonanych przez kilku autorów, którzy tym samym utrwalili bardzo ważny fragment dziedzictwa regionalnego. Znalazły się tu wizerunki zespołów nagrodzonych i wyróżnionych, tych, które działają od kilkudziesięciu lat, a także tych, które nie dotrwały do obecnych czasów. Pokazujemy blisko 30 fotografii kapel i muzykantów: skrzypków, klarnecistów, basistów i bębnistów, dudziarzy i koźlarzy, a także akordeonistów – znak współczesności. Można też zobaczyć twórców ludowych, jurorów, organizatorów i publiczność. Wszystkich nie udało się ująć w tym albumie. Jednak przedstawia on zarys bogatej historii Biesiady Folkloru Ziemi Kaliskiej.

Biesiadę Folkloru przez tych czterdzieści lat tworzyło i organizowało wiele osób. Oprócz Artystów ludowych byli to przede wszystkim pracownicy i dyrekcja Wojewódzkiego Domu Kultury i później, aż do dziś, Centrum Kultury i Sztuki, ale także ośrodków regionalnych: Jarocińskiego Ośrodka Kultury, Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury, Odolanowskiego Ośrodka Kultury czy Sycowskiego Ośrodka Kultury, który obecnie działa w województwie dolnośląskim. Byli i są to nadal: akustycy, oświetleniowcy, plastycy, graficy, fotograficy i kamerzyści, koordynatorzy techniczni i kierowcy, konferansjerzy, dziennikarze, a także, co jest bardzo ważne, pracownicy organizacji imprez…

W albumie pokazujemy historię ruchu folklorystycznego w regionie. Jest to też przyczynek do zagadnienia ludowego stroju scenicznego, sposobu prezentowania dziedzictwa kulturowego czterdzieści lat temu i dziś. Niech to będzie punkt wyjścia do dalszego poszukiwania, odnajdywania, utrwalania oraz popularyzowania naszej regionalnej kultury ludowej i tradycyjnej. Szukajmy treści, odnajdujmy sedno dziedzictwa we wspomnieniach i naszych archiwach. Piękna, które kryje się w słowach i melodii pieśni, dźwiękach muzyki zagranej na autentycznych instrumentach, kontekstu zabawy i tańca, wreszcie – pasji.

Anna Gałczyńska


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Dofinansowano ze środków Województwa Wielkopolskiego.