Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej – fotorelacja

9 lipca 2018
Dąbrowianki - I nagroda za śpiewanie

Dąbrowianki – I nagroda za śpiewanie

Blisko 60 wykonawców, pasjonatów ludowej twórczości, z południowej Wielkopolski zaprezentowało się podczas dwudniowej Biesiady Folkloru w Brzezinach. Występom, które odbywały się na Estradzie nad Zalewem, przysłuchiwali i przyglądali się także znawcy, etnolodzy, etnomuzykolodzy i etnochoreografowie. Tradycyjnie w ramach imprezy organizowanej przez kaliskie CKiS odbywały się Targi i Warsztaty Sztuki Ludowej. 

Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej ma czterdziestoletnią historię, a do podkaliskich Brzezin zawitała po raz dziesiąty.

Głogowianie

Głogowianie

Odbywa się co dwa lata ma charakter konkursowy i staje się dla wszystkich animatorów folklorystycznego środowiska swoistym uporządkowaniem dotychczasowych działań i wartościową konfrontacją dorobku,

a dla badaczy z zewnątrz z jednej strony wzbogaceniem wiedzy o folklorze naszego regionu, z drugiej – probierzem przemian, jakie zachodzą w kapelach, zespołach czy stowarzyszeniach kultywujących ludową tradycję.

Na Biesiadę zjechali wykonawcy z powiatów kaliskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego, krotoszyńskiego, pleszewskiego i jarocińskiego. Na estradzie królowały pieśni, tańce i obrzędy wielkopolskie, ale nie zabrakło także kilku ukłonów w stronę folkloru innych regionów, np. tańców kaszubskich czy przeworsko-rzeszowskich. Wśród wykonawców tegorocznej Biesiady dominowali śpiewający soliści i zespoły śpiewacze, ale nie zabrakło również indywidualnych występów instrumentalistów i kapel. Były także teatralizowane widowiska obrzędowe umiejętnie eksponujące zarówno dorobek śpiewaczy, jak i taneczny.

Niezwykle radosnym i energetycznym finałem estradowych prezentacji stała się potańcówka „Tańce blisko ziemi”, którą z wielką wprawą koordynowali Anna i Krzysztof Rospondkowie z Kociny. Do tańca ruszyli nie tylko wykonawcy, ale także zgromadzeni nad zalewem widzowie. „Pod nóżkę” zagrały aż trzy kapele i niezawodny 92-letni Leon Lewandowski z Brzezin.

W czasie, gdy wszyscy dobrze się bawili jurorzy przygotowali werdykt podsumowujący dwudniowe prezentacje konkursowe. W tym roku ludowym artystom z naszego regionu przyglądali i przysłuchiwali się dr Arleta Nawrocka-Wysocka, etnomuzykolog z Polskiej Akademii Nauk, dr hab. Anna Weronika Brzezińska, etnolog z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  Piotr Kulka, choreograf i folklorysta, na co dzień kierownik Zespołu „Wielkopolanie” z Poznania i Anna Maria Gałczyńskainstruktorka ds. dziedzictwa kulturowego CKiS w Kaliszu w roli sekretarza jury.

 


Regionalny Przegląd Zespołów Folklorystycznych Południowej Wielkopolski

BIESIADA FOLKLORU ZIEMI KALISKIEJ 2018

Brzeziny, 7-8 lipca 2018

JURY w składzie:

  • dr Arleta Nawrocka-Wysocka – etnomuzykolog (Instytut Sztuki PAN w Warszawie) – PRZEWODNICZĄCY
  • dr hab. Anna Weronika Brzezińska – etnolog (UAM w Poznaniu)
  • Piotr Kulka – etnochoreolog, folklorysta, kierownik Zespołu Wielkopolanie (WBPiCAK w Poznaniu)
  • Anna Maria Gałczyńska – folklorysta, instruktor ds. dziedzictwa kulturowego CKiS w Kaliszu, sekretarz jury

po obejrzeniu 57 programów: 7 zespołów tanecznych i obrzędowych, 1 zespołu dziecięcego, 22 zespołów śpiewaczych, 7 kapel, 3 solistów instrumentalistów i 17 solistów śpiewaków – kierując się kryteriami zawartymi w regulaminie Biesiady Folkloru Ziemi Kaliskiej 2018 – postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

kategoria zespołów tanecznych i folklorystycznych

I nagroda:

Zespół Tańca Ludowego GŁOGOWIANIE, pow. ostrowski – 1500 zł

– wzorcowa rekonstrukcja strojów

– dopracować stylistycznie ścieżkę dźwiękową

II nagrody:

Zespół Folklorystyczny SNUTKI z Potarzycy, pow. jarociński – 1250 zł

Tańce przeworsko-rzeszowskie

– za zaangażowanie i swobodę, połączenie wokalu z tańcem

Zespół Tańca Ludowego SWOJACY gr. młodzieżowa z Moszczanki, pow. ostrowski – 1250 zł

– za swobodę i naturalność

– za koncepcję, ciekawe połączenie zabaw, śpiewu i tańca

III nagroda:

Zespół Pieśni i Tańca GORZYCZANIE z Gorzyc Wielkich, pow. ostrowski – 1000 zł

– za duży postęp i dopracowanie wizerunku scenicznego

wyróżnienie:

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca OŁOBOK, pow. ostrowski – 500 zł

– za poprawę wizerunku scenicznego


kategoria zespołów dziecięcych

I nagroda:

Zespół Tańca Ludowego SWOJACY gr. dziecięca z Moszczanki, pow. ostrowski – 1000 zł

 


kategoria zespołów śpiewaczych

I nagrody:

Zespół Śpiewaczy BIADKOWIANKI, pow. krotoszyński – 850 zł
za ciekawy repertuar, piękną gwarę i „zaczarowanie” pieśnią

Zespół Śpiewaczy DĄBROWIANKI, pow. jarociński – 850 zł
za poszukiwania repertuarowe i piękny wyrównany głosowo śpiew

Zespół Folklorystyczny DORUCHOWIANIE grupa męska, pow. ostrzeszowski – 850 zł
za udany debiut artystyczny i spontaniczny śpiew w nietypowej obsadzie

Zespół Śpiewaczy LUTOGNIEWIACY, pow. krotoszyński – 850 zł
za energiczne i naturalne wykonanie, czyste i mocne głosy oraz różnorodny repertuar

 II nagrody:

Zespół Pieśni BRZEZINIANKI, pow. kaliski – 550 zł
za naturalność, czysty i wyrazisty rytmicznie śpiew

Zespół Śpiewaczy KOBIERZANKI, pow. krotoszyński – 550 zł
za radość i swobodę w śpiewie

Zespół Śpiewaczy KOŹMINIACY, pow. kaliski – 550 zł
– za wyrównany głosowo, naturalny i spontaniczny śpiew

III nagrody:

Zespół Folklorystyczny DORUCHOWIANIE, pow. ostrzeszowski – 400 zł
za poprawę jakości śpiewu i wielopokoleniową reprezentację

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca OŁOBOK grupa śpiewacza, pow. ostrowski – 400 zł
za poprawę wizerunku scenicznego

Zespół Śpiewaczy WIANKI z Dąbrowy, pow. jarociński – 400 zł
za czyste i wyrównane głosy, chęć podtrzymywania własnej tradycji

wyróżnienia:

Zespół Śpiewaczy KALINA z Nowej Wsi, pow. krotoszyński – 300 zł
za przekazywanie tradycji młodszym pokoleniom

Zespół Śpiewaczy KORZENIEWIANKI, pow. kaliski – 300 zł
za poprawny repertuar i dbałość o lokalną tradycję

Zespół Śpiewaczy ŁAGIEWNICZANIE, pow. krotoszyński – 300 zł
za łączenie pokoleń i podtrzymywanie tradycji śpiewaczych w regionie

Zespół Śpiewaczy ŁĄKOCANIE, pow. ostrowski – 300 zł
za zaangażowanie i prawdziwość w śpiewie


kategoria kapel ludowych

I nagroda:

Kapela Ludowa BRZEZINY I skład, pow. kaliski – 700 zł

– za swobodę, energię, właściwe akcentowanie i oddanie charakteru tańców

 II nagrody:

Kapela Ludowa BRZEZINY III skład, pow. kaliski – 550 zł

– za energię w graniu „do tańca i do ucha”

Kapela z Kociny, pow. ostrowski – 550 zł

– za prezentowanie lokalnych wariantów melodycznych i dbałość o ciągłość tradycji

wyróżnienie:

Kapela SAMI SWOI z Opatówka, pow. kaliski – 300 zł

– za dobry warsztat muzyczny


kategoria solistów instrumentalistów

nagroda:

Leon Lewandowski z Jagodzińca, gm. Brzeziny, pow. kaliski (skrzypce)  – 700 zł

– za osobowość i naturalność

 wyróżnienia:

Cezary Bednarczyk ze „Swojaków” z Moszczanki, pow. ostrowski (skrzypce) – 200 zł

– za odwagę i bardzo dobre opanowanie instrumentu, umiejętność akompaniowania

Adrianna Zagrodnicka z Kapeli z Żegocina, pow. pleszewski (skrzypce) – 200 zł

– za technikę gry i pozycję liderki w kapeli


kategoria solistów śpiewaków 

I nagrody:

Krystyna Melczak z Dąbrowy, pow. jarociński – 500 zł

– za upór w poszukiwaniu i ciągłą chęć rozwoju artystycznego

Lech Owczarek z Doruchowa, pow. ostrzeszowski – 500 zł

– za naturalność i swobodę, za piękny głos i stylowe wykonanie

Małgorzata Pacholska z Korzeniewa, pow. kaliski – 500 zł

– za dobór repertuaru i piękny głos

 II nagroda:

Janina Plichta z Czempisza, gm. Brzeziny, pow. kaliski – 300 zł

– za bycie osobowością artystyczną

III nagrody:

Halina Wałęsa z Nowej Wsi, pow. krotoszyński – 200 zł

– za mocny, naturalny głos, płynne i stylowe śpiewanie

Józefa Marciniak z Kobierna, pow. krotoszyński – 200 zł

– za naturalność i samodzielność repertuarową

Zofia Pyrek z Koźminka, pow. kaliski – 200 zł

– za radość ze śpiewania

wyróżnienia:

Maria Pierunek z Lutogniewa, pow. krotoszyński – 150 zł

– za walory głosowe

Stanisława Musielak z Piwonic w Kaliszu – 150 zł

– za mocny i czysty głos

Marta Kaczmarek ze „Snutek” w Poarzycy, pow. jarociński – 150 zł

– z rekomendacją na „Nową Tradycję” i Festiwal w Kazimierzu – kontynuację


kategoria DUŻY/MAŁY

nie przyznano nagród


Nagrody finansowe w wysokości 20.000 zł ufundowało Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.

Jury zwróciło uwagę, że celem Biesiady jest promocja i podtrzymanie tradycji folkloru regionu, a przyznając nagrody i wyróżnienia kierowało się: doborem repertuaru, stylem wykonania i cechami gwarowymi śpiewu, poprawnością instrumentarium w kapelach, techniką wykonania tańca, doborem stroju, a także poziomem artystycznym prezentacji.

Warto odnotować, że w przerwie między występami jeden z jurorów, Piotr Kulka, otrzymał z rąk wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego Odznakę Honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”. To wyróżnienie za wieloletnią działalność pedagogiczną i wychowawczą, umacnianie tożsamości regionalnej oraz animację życia kulturalnego w regionie.

Sporym zainteresowaniem cieszyły się również Targi Sztuki Ludowej. Swe stoiska w Brzezinach rozłożyli: Piotr Barańczak z Trzemeszna i Wiesław Natywa z wyrobami z siana i słomy oraz Marianna Filipiak z Dąbrowy, również z produktami plecionymi, hafciarki i koronczarki: Hanna Bartkowiak, Eugenia Wieczorek i Aleksandra Klimek z Jarocina, Jolanta Łukaszewska, Danuta Wróbel, Daniela Krawczyńska i Zofia Talarowska z Goliny. Wyroby z wikliny prezentował Janusz Wiśniewski z Dobrowa, z bibuły – Halina Wałęsa z Nowej Wsi k. Rozdrażewa, a garncarskie – Józef Dzieciątkowski z Czarnybrodu. Podziwiano także drewniane rzeźby Bogdana Osucha z Jarocina i Zdzisława Siudy z Brzezin oraz zdobione haftem snutkowym czepce Stanisławy Kowalskiej z Goliny. Spora część artystów poprowadziła także warsztaty sztuki ludowej, więc można było z Biesiady wyjechać z umiejętnością rzeźbienia w drewnie, wyplatania ze słomy i wikliny oraz tworzenia koronek oraz haftów angielskich i nasnuwanych czy wyrobów z bibuły.


Współorganizatorem Biesiady Folkloru 2018 był Gminny Ośrodek Kultury w Brzezinach, a jej realizacja odbyła się w ramach projektu CKiS w Kaliszu pn. „Grajcie skrzypce, grajcie basy. Dokumentacja i popularyzacja ludowych tradycji muzycznych Ziemi Kaliskiej” z udziałem środków MKiDN oraz Województwa Wielkopolskiego


Więcej zdjęć GMINA BRZEZINY