Finał 19. Kaliskich Spotkań Teatralnych Przedszkolaków – relacja

22 maja 2019

Finał 19. Kaliskich Spotkań Teatralnych Przedszkolaków odbył się w dniu 24 maja w Sali Widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.

Kaliskie Spotkania Teatralne Przedszkolaków są od lat jedną z najbardziej prestiżowych form działalności artystycznej małych dzieci w województwach wielkopolskim, dolnośląskim i łódzkim.

W imprezie uczestniczyło, jak co roku, ponad 500. małych aktorów i odbiorców teatralnej sztuki małego dziecka. Finał Kaliskich Spotkań Teatralnych Przedszkolaków to drugi z trzech etapów, które obejmują:

 • eliminacje w przedszkolach i szkołach;
 • finał, który odbywa się w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu;
 • Galę Festiwalową w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego.

Finał zaszczycili swoją obecnościom przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, Wydziału Edukacji M. Kalisza, Wydziału Kultury i Sztuki , Sportu i Turystyki w Kaliszu , Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz dyrektorzy i nauczyciele placówek edukacyjnych z województw: wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego.

Jury w składzie:

 • dr Irena Karwat – od 19. lat przewodniczącą Jury;
 • dr Katarzyna Miłek;
 • Anna Hudzińska;
 • Danuta Iwona Grzanka;
 • Julianna Lisiecka;
 • Dorota Madejka;
 • Agnieszka Przybyłowska;

oceniło 9 finałowych spektakli konkursowych ( w kolejności występów):

 1. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 18 W KALISZU – „O smoku Wawelskim”
 2. PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE SIÓSTR FELICJANEK W KALISZU – „ NA ŁĄCE”
 3. NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE im. Marii Konopnickiej w Kaliszu – „Bajkowy Świat Marii Konopnickiej”
 4. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE w ZBIERSKU – „Cyrkowe przedszkole”
 5. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W Taczanowie II – „Królewna Wanda”
 6. PRZEDSZKOLE nr 1 „Bajka” W PLESZEWIE – „Maleńkie królestwo królewny Aurelki”
 7. PRZEDSZKOLE im. Kubusia Puchatka W DOBRZYCY – „Dzieci śmieci”
 8. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE im. Marii Konopnickiej W GODZIESZACH WIELKICH – „Calineczka”
 9. ZESPÓŁ SZKOLNO-PZEDSZKOLNY W KORZENIEWIE – „O wilku i siedmiu kożlątkach”

Finał 19. Kaliskich Spotkań Teatralnych Przedszkolaków

Opublikowany przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu Środa, 22 maja 2019

Finał 19. Kaliskich Spotkań Teatralnych Przedszkolaków – kolejne przestawienie, tym razem zapraszamy do cyrku…

Opublikowany przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu Środa, 22 maja 2019

Finał 19. Kaliskich Spotkań Teatralnych Przedszkolaków-Calineczka

Opublikowany przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu Środa, 22 maja 2019

Po kilkugodzinnych występach i burzliwej naradzie, ustalono wyniki 19. Finału Kaliskich Spotkań Teatralnych Przedszkolaków i nastąpiło uroczyste odczytanie wyników oraz wręczenie nagród, którymi hojnie obdarowali najmłodszych fundatorzy:

 • Marszałek Województwa Wielkopolskiego;
 • Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu w Kaliszu,
 • Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Kaliszu;
 • Wydział Kultury Urzędu Miejskiego w Kaliszu;
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu;
 • Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu.

Jury zdecydowało się przyznać następujące nagrody i wyróżnienia, które zostały wręczone przez Panią dr Katarzynę Miłek z Przedszkola „Bursztynowy Zamek” w Kaliszu oraz Pana Dariusza Grodzińskiego, Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki (w kolejności wyczytywania):

Wyróżnienia

7. Niepubliczne Przedszkole i. Marii Konopnickiej w Kaliszu – „Bajkowy świat Marii Konopnickiej”

6. Publiczne Przedszkole w Taczanowie II – „Królewna Wanda”

5. Publiczne Przedszkole w Dobrzycy – „Dzieci śmieci”

5. Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek w Kaliszu – ,,Na łące”

NOMINOWANI DO GALI XIX KSTP ‘KALISZ 2019

4.”Calineczka” – Publiczne Przedszkole im. Marii Konopnickiej w Godzieszach Wielkich

3.”Cyrkowe przedszkole” – Publiczne Przedszkole w Zbiersku

3.”O smoku wawelskim” – Publiczne Przedszkole nr 18 ,,Chatka Puchatka” w Kaliszu

2.”O wilku i siedmiu Koźlątkach” – Zespół Przedszkolny w Korzeniewie

1.”Maleńkie Królestwo Królewny Aurelii” – Publiczne Przedszkole nr 1 ,,Bajka” w Pleszewie

Nagrody regulaminowe

Nagroda Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu
„Calineczka” Publiczne Przedszkole w Godzieszach Wielkich

Nagroda Publiczności ufundowana przez dyr Magdalenę Zaborowską
„Cyrkowe przedszkole” Publiczne Przedszkole w Zbiersku

Nagroda specjalna i puchar dyrektora Przedszkola ,, Bursztynowy Zamek’’
w Kaliszu, ,, Za wyjątkowe wydarzenie artystyczne” 
,,O wilku i siedmiu koziołkach” Zespół Przedszkolny w Korzeniewie

Finał 19. Kaliskich Spotkań Teatralnych Przedszkolaków – ogłoszenie wyników

Jak wyglądało ogłoszenie wyników finał u19. Kaliskich Spotkań Teatralnych Przedszkolaków z perspektywy nagrodzonych? Zobaczcie sami ;).

Opublikowany przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu Czwartek, 23 maja 2019

Honorowy Patronat nad 19. Kaliskimi Spotkaniami Teatralnymi Przedszkolaków objęli: Minister Edukacji Narodowej oraz Prezydent Miasta Kalisza Krystian Kinastowski.

Organizatorzy składają podziękowania:

 • Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego;
 • Panu Prezydentowi M. Kalisza;
 • Gościom , sponsorom , fundatorom;
 • Pracownikom ,,Bursztynowego Zamku” w szczególności Pani Barbarze Banasiak;
 • Pani Kasi Kran – prowadzącej Finał;
 • oraz pracownikom CKiS w Kaliszu.