Józefa Marciniak – nieżyjąca śpiewaczka, kierowniczka Kobierzanek

23 stycznia 2018
Józefa Marciniak 2010

Pani Józefa Marciniak – śpiewaczka, założycielka i kierowniczka Zespołu „Kobierzanki” z Kobierna koło Krotoszyna, działaczka, przewodnicząca KGW, dusza towarzystwa i najweselsza folklorystka. Doczekała wydania pieśni śpiewanych przez siebie i Zespół na płycie. Zmarła 16 kwietnia 2019 w wieku 86 lat po kilkumiesięcznej chorobie.

Pani Józefa Marciniak założyła i prowadziła blisko 40 lat zespół obrzędowo-śpiewaczy „Kobierzanki”. Występy zespołu oraz solowe prezentacje Pani Józefy jako śpiewaczki były nagradzane na najważniejszych festiwalach folklorystycznych. To dzięki jej energii, aktywności, pasji, by zachować w pamięci pokoleń piękno lokalnej tradycji, środowisko wiejskie tworzyło widowiska, które na trwałe zapisały się w historii kultury regionu, a gmina i powiat krotoszyński zapisał się donośnie na wielkopolskiej mapie kultury. Pani Marciniak zainicjowała również powstanie innych zespołów śpiewaczych w powiecie krotoszyńskim w latach 80-tych XX wieku. Oprócz działalności animacyjnej i kulturalnej – była jedną z ostatnich autentycznych wiejskich śpiewaczek, która zapisała w swojej pamięci pieśni wykonywane tradycyjnie w XIX i początkach XX wieku na wsi pod Krotoszynem.

Józefa Marciniak

Józefa Marciniak

Uczyła się ich w domu rodzinnym, a także sama zabiegała o zebranie utworów od starszych pokoleń. Wywodziła się z rodziny o dużych tradycjach muzykanckich. Urodziła się 23 lutego 1933 roku w rodzinie Konstancji i Ignacego Skrzypków w Kobiernie. W wieku 18 lat wyszła za mąż za Józefa Marciniaka. Świetnie mówiła na co dzień charakterystyczną miejscową gwarą. W swojej działalności scenicznej została także doceniona nagrodami i pochwałami, na co wpłynęły także jej silna osobowość i charyzma sceniczna. CKiS w Kaliszu nagrało i wydało pod koniec 2018 roku płytę z utworami tradycyjnymi śpiewanymi przez panią Marciniak i „Kobierzanki”. Działalność Zespołu „Kobierzanki” została nagrodzona Odznaką honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” w 2011 roku. „Kobierzanki” prezentowały się czterokrotnie na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą, na którym zostały nagrodzone w 2009 roku III nagrodą. Zostały zauważone na przeglądach wojewódzkich i regionalnych.

Kobierzanki w 2009 w Kazimierzu Dolnym

Kobierzanki w 2009 w Kazimierzu Dolnym

Pani Józefa Marciniak została odznaczona w styczniu 2019 Odznaką honorową „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” przyznaną decyzją Kapituły Odznaki Honorowej oraz uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego za zasługi na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego Wielkopolski, wkład w propagowanie lokalnych tradycji i obrzędów ludowych oraz animację życia kulturalnego w Regionie.

WSPOMNIENIE

Na Biesiadzie 2018 w Brzezinach

Na Biesiadzie 2018 w Brzezinach