Ewa Zakrzewska – nieżyjąca choreografka i folklorystka

10 stycznia 2018

Ewa Zakrzewska była choreografem, wieloletnim instruktorem tańca i folkloru CKiS w Kaliszu. Urodziła się 21 czerwca 1952 roku. Z tańcem i folklorem związana była już od najmłodszych lat. Czynnie uczestniczyła w zajęciach Zespołu Pieśni i Tańca „Calisia” prowadzonego przez jej mamę Janinę Kędzię. Pracę zawodową rozpoczęła w 1971 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Kaliszu. Już jako samodzielny choreograf utworzyła w 1976 roku grupę baletową „Modern”, odnosząc z nią wiele sukcesów na licznych przeglądach i ogólnopolskich mistrzostwach zespołów tanecznych. W 1977 roku „Modern” występował podczas rejsu na MS „Batory”, a dwa lata później brał udział w nagraniach telewizyjnego „Studia 2” oraz w „Wieloboju Gwiazd”.

Ewa Zakrzewska współtworzyła harcerski zespół „Artystyczny Zwiad” (późniejszy Teatrzyk Muzyczny „Bajdura”). Prowadziła zajęcia taneczne w utworzonym w 1979 roku Studium Teatralnym w Kaliszu. Następnie jako instruktor Wojewódzkiego Domu Kultury oraz Centrum Kultury i Sztuki organizowała bądź współorganizowała szereg imprez, widowisk, festiwali, przeglądów oraz szkoleń i warsztatów z dziedziny folkloru i tańca. Do najważniejszych z nich należą: ogólnopolskie warsztaty i turnieje tańca współczesnego, Biesiady Folkloru Ziemi Kaliskiej, Estrady Folkloru, imprezy z cyklu „Kalendarium Polskie”, widowiska dożynkowe w wielu gminach regionu oraz warsztaty folklorystyczne dla kierowników zespołów ludowych z terenu południowej Wielkopolski. Była zaangażowana również w Świąteczne Spotkania z Tradycją, wielokrotnie prezentowane w Russowie widowiska pod nazwą „Wesele Wielkopolskie” oraz organizowane corocznie w Brzezinach „Zapusty na ludowo”. Była asystentką reżysera ostatnich Centralnych Dożynek, jakie we wrześniu 1988 roku odbyły się w Marszewie koło Pleszewa. Odpowiadała wówczas za część obrzędową widowiska transmitowanego przez TVP. Z ramienia WDK i CKiS pozostawała w stałym kontakcie i sprawowała mecenat artystyczny nad zespołami i twórcami ludowymi w regionie. Uczestniczyła również w przeglądach ogólnopolskich, m.in. w Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą. Za swoją pracę i osiągnięcia artystyczne była wielokrotnie wyróżniana i nagradzana. W grudniu 2007 roku przeszła na emeryturę.

Ewa Zakrzewska zmarła 15 marca 2012 roku, w wieku niespełna 60 lat. Pochowana została na Cmentarzu Tynieckim przy ulicy Łódzkiej w Kaliszu.

Na podstawie tekstu Andrzeja Tylczyńskiego / oprac. Anna Gałczyńska

 

Ewa Zakrzewska

Ewa Zakrzewska