Magdalena Figlak – śpiewaczka ludowa

25 grudnia 2017
Magdalena Figlakowa

Magdalena Figlakowa 1890-1969

Śpiewaczka tradycyjna, urodzona w 1890 i zamieszkała w Krotoszynie, z domu Suchodolska, zmarła 7 lipca 1969 roku w Krotoszynie[1]. Nagrywana przez etnomuzykologów z Poznania Jadwigę i Mariana Sobieskich w 1947 i 1949 roku. Zapisy nagrań znajdują się w Zbiorach Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN w Warszawie. Pieśni śpiewane przez Magdalenę Figlak wraz zapisem nutowym zostały zamieszczone przez Jadwigę Sobieską w kilku publikacjach i śpiewnikach wielkopolskich[2]. Sobieska opisała także śpiewaczkę jako osobę temperamentną:

„śpiewa pełnym natężenia głosem, nieco płaskim, w bardzo żywym tempie, wzrastającym w miarę ilości zwrotek. Gdy zabraknie jej w pamięci słów tekstu pieśniowego – nie ogląda się na słowa, lecz wyśpiewuje melodię na „dana, dana”, wypełniając tym do ostatniej nutki wszystkie repryzy melodii. Porywa ją taneczność pieśni, którą podkreśla bogato i gwałtownie stosowanymi akcentami tanecznymi oraz odruchowym przytupywaniem, kołysaniem ciała itp. Zamiłowana od najmłodszych lat do tańca, wesołości i zabawy skłania się najbardziej do tanecznego repertuaru pieśniowego zwłaszcza z zakresu wiwatów o możliwie żartobliwych , „prześmiywnych” – jak powiada – tekstach. Precyzyjność intonacji niejednokrotnie zawodzi, nie dlatego, żeby śpiewaczka była za mało muzykalna, ale dlatego, że precyzja wykonawcza ustępuje pod naciskiem niepohamowanego temperamentu, dającego zbyt silne impulsy samemu aktowi fonacji śpiewaczej. Dla Figlakowej jedyna muzyka to dudy i przy nich na weselach i zabawach wyrastała jej technika śpiewacza, a poczucie tonalności naszej śpiewaczki kształtowało się w oparciu o skalę dudów. Najwięcej śpiewek zna od matki, po której odziedziczyła zamiłowanie do śpiewania, ale dokompletowała swój repertuar, biorąc udział w muzycznym życiu swego środowiska na weselach, mięsopustach i zabawach. Jest żywym dowodem jedności materiału folklorystycznego miasta i wsi wielkopolskiej.”[3]

CDN…

Opracowała Anna Gałczyńska


[1] Akta Stanu Cywilnego Par. Rzym.-Katol. Krotoszyn, ur. 1890, nr 197, AP w Kaliszu.

[2]Patrz J. Sobieska, Wielkopolskie śpiewki ludowe, PWM, Kraków 1957, nr 39 A nu uorze chłopek w polu…, 40 uOj, czy ja godna…, 51 uOjcze, ujcze, kup mi kónia…, 76 wiwat W stawie była, nogi myła…, 150 wiwat Ksiundz Maryni buty kupiuł…. J. i M. Sobiescy, Polska muzyka ludowa i jej problemy, PWM, Kraków 1973.

[3] J. Sobieska, Wielkopolskie…, s. 40-41.

 

 

M. Figlak, Pijok pije... w J. i M. Sobiescy, Polska muzyka ludowa i jej problemy, W-wa 1973

M. Figlak, Pijok pije…

 

Magdalena Figlakowa, fot. z archiwum Edwarda Figlaka

Magdalena Figlakowa, fot. z archiwum Edwarda Figlaka


TABLICA PAMIĄTKOWA

tablica Magdaleny Figlakowej

tablica Magdaleny Figlakowej