Folklor

Zespoły

BIADKOWIANKI

Zespół Śpiewaczy Biadkowianki powstał w 1988 r. w Biadkach k. Krotoszyna. Od 2001kieruje zespołem Beata Czech. Zespół nadal w sposób naturalny przeplata swoją aktywność artystyczną z działalnością KGW. Przy Zespole funkcjonuje także kapela – obecnie w składzie akordeon i bęben. Zespół prezentuje piosenki i pieśni z tradycji ludowych Ziemi Krotoszyńskiej. „Biadkowianki” dwukrotnie zostały laureatkami Ogólnopolskiego… Read more »

BRZEZINIANKI

Zespół Pieśni BRZEZINIANKI z Brzezin, pow. kaliski Zespół działa od ponad 20 lat przy Gminnym Ośrodku Kultury w Brzezinach. Zespołem kieruje Maria Przybył-Bilska, a nad stroną muzyczną czuwa Zenon Kucharski. „Brzezinianki” kultywują folklor kalisko-sieradzki – śpiewając zasłyszane stare pieśni z okolic Brzezin, Kalisza i Sieradza. Panie występują w tradycyjnych strojach z samodziału, charakteryzujących się pasiastym… Read more »

CEKOWIANKI

Zespół Śpiewaczy „Cekowianki” z Cekowa, pow. kaliski Zespół Śpiewaczy „Cekowianki” działa od 2002 roku pod opieką Gminy Ceków-Kolonia. Kontynuuje pokoleniowy przekaz regionalnych pieśni zapoczątkowany w latach 70. XX wieku przez zespół Jana Orczykowskiego w Cekowie. „Cekowianki” kultywują dawne formy obrzędowe, np. chodzenie z niedźwiedziem czy dożynki. Uświetniają gminne i powiatowe uroczystości, biorą udział w przeglądach… Read more »

DĄBROWIANKI

Zespół Śpiewaczy „Dąbrowianki” powstał ponad 20 lat temu przy Kole Gospodyń Wiejskich w Dąbrowie koło Jarocina. Zespół liczy 10 osób. Przy „Dąbrowiankach” powstała także mniejsza formacja złożona ze śpiewających dziewcząt, nazwana „Wianki”. Obiema grupami kieruje Krystyna Melczak. „Dąbrowianki” występują na licznych Estradach Folkloru, uroczystościach, imprezach ludowych, promując Ziemię Jarocińską w różnych regionach kraju. Dwukrotnie (w… Read more »

DORUCHOWIANIE

Zespół Folklorystyczny „Doruchowianie” działa od 1985 roku przy Gminnym Ośrodku Kultury w Doruchowie w powiecie ostrzeszowskim. W zespole występuje kilkanaście kobiet i mężczyzn, czasem młodzież, którzy tworzą grupę śpiewaczo-obrzędową oraz kapelę. W ramach zespołu „Doruchowianie” utworzyła się kilka lat temu grupa męska oraz grupa żeńska. Kierownikiem zespołu w l. 2007-2020 była Jadwiga Kosik. Obecnie instruktorką… Read more »

GŁOGOWIANIE

Zespół Tańca Ludowego GŁOGOWIANIE z Głogowy k. Raszkowa, pow. ostrowski Zespół powstał w 2009 roku z inicjatywy mieszkańców wsi Głogowa. Składa się obecnie z 9 par – głównie małżeńskich. „Głogowianie” wykonują tańce szamotulskie, mieszczan cieszyńskich, kaszubskie i narodowe. Są laureatami wielu nagród na festiwalach i przeglądach folklorystycznych. W 2018 powstał zwyczaj obrzędowy Wieniec w Głogowej,… Read more »

GOLINIACY

„Goliniacy” to jeden z najstarszych i najbardziej autentycznych zespołów w regionie, laureat nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”. Zespół powstał w 1971 roku przy Kole Gospodyń Wiejskich w Golinie z inicjatywy Teresy Jarzyniak z okazji Dnia Kultury Ziemi Jarocińskiej zorganizowanego w miejscowej szkole podstawowej oraz zakończenia kursu haftu, tzw. snutek golińskich. Zakończył… Read more »

GORZYCZANIE

Zespół Pieśni i Tańca „Gorzyczanie” z Gorzyc Wielkich (pow. ostrowski) działa pod opieką Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim od 1994 roku. W tej chwili „Gorzyczanie” składają się z jednej grupy wiekowej, liczącej ok. 20 osób. Honorowym kierownikiem zespołu jest Edward Robakowski. Instruktorem i kierownikiem Zespołu jest Iwona Pacholczyk, dawna tancerka „Gorzyczan”. Program artystyczny zespołu… Read more »

KALINA Z BLIZANOWA

Zespół i kapela KALINA powstały w 1980 roku temu przy OSP w Blizanowie w powiecie kaliskim, a obecnie działają przy Gminnym Ośrodku Kultury. Brali czynny udział we wszystkich uroczystościach na terenie gminy, powiatu czy województwa oraz na przeglądach lokalnych i ogólnopolskich. Panie z KALINY uhonorowano medalami: Zasłużony dla Powiatu i Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego. Śpiewaczki… Read more »

KALINA Z NOWEJ WSI

Zespół Śpiewaczy „Kalina” został założony w 1987 roku przy Kole Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi koło Rozdrażewa. Zespołem od powstania kieruje Halina Wałęsa razem z instruktorką śpiewu Barbarą Krzekotowską, „Kalina” z Nowej Wsi w swoim repertuarze posiada bogaty zbiór pieśni ludowych z Ziemi Krotoszyńskiej oraz scenki folklorystyczne o tematyce związanej z życiem na dawnej wsi… Read more »