Folklor

Zespoły

GŁOGOWIANIE

Zespół Tańca Ludowego GŁOGOWIANIE z Głogowy k. Raszkowa, pow. ostrowski Zespół powstał w 2009 roku z inicjatywy mieszkańców wsi Głogowa. Składa się obecnie z 9 par – głównie małżeńskich. „Głogowianie” wykonują tańce szamotulskie, mieszczan cieszyńskich, kaszubskie i narodowe. Są laureatami wielu nagród na festiwalach i przeglądach folklorystycznych. W 2018 powstał zwyczaj obrzędowy Wieniec w Głogowej,… Read more »

GOLINIACY

„Goliniacy” to jeden z najstarszych i najbardziej autentycznych zespołów w regionie, laureat nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”. Zespół powstał w 1971 roku przy Kole Gospodyń Wiejskich w Golinie z inicjatywy Teresy Jarzyniak z okazji Dnia Kultury Ziemi Jarocińskiej zorganizowanego w miejscowej szkole podstawowej oraz zakończenia kursu haftu, tzw. snutek golińskich. Zakończył… Read more »

GORZYCZANIE

Zespół Pieśni i Tańca „Gorzyczanie” z Gorzyc Wielkich (pow. ostrowski) działa pod opieką Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim od 1994 roku. W tej chwili „Gorzyczanie” składają się z jednej grupy wiekowej, liczącej ok. 20 osób. Honorowym kierownikiem zespołu jest Edward Robakowski. Instruktorem i kierownikiem Zespołu jest Iwona Pacholczyk, dawna tancerka „Gorzyczan”. Program artystyczny zespołu… Read more »

KOSYNIERZY z Jankowa Przygodzkiego

Zespół Tańca Ludowego „Kosynierzy” powstał 6 lat temu. Prezentują tańce narodowe i regionalne, tradycyjne obrzędy ludowe, jak i również tańce innych narodowości – jak np. rosyjska kalinka i grecka zorba. Zespół współpracuje z kapelą „Boćki”, z ZPiT „Przygodzice”, z muzykami Romanem Gosławskim i Leszkiem Łuczakiem. Kierownikiem i choreografem zespołu jest Agata Niedzielska. ZTL „Kosynierzy” należy… Read more »

OŁOBOK

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Ołobok” działający od ponad 60 lat na Ziemi Kaliskiej – powstał w 1959 roku w Ołoboku w ostrowskiej gminie Sieroszewice i działa przy współpracy tamtejszego GOK-u. Przez kilkadziesiąt lat Zespołem kierowała Helena Saranek. Obecnie zespół działa pod kierownictwem Anny Mielcarek. Z „Ołobokiem” współpracował choreograf i znawca folkloru Józef Balicki. Dziś… Read more »

SNUTKI z Potarzycy

Zespół Folklorystyczny „Snutki” z Potarzycy koło Jarocina powstał w 1984 roku. Zespół działa pod opieką artystyczną i organizacyjną Aleksandry i Jarosława Mendelskich. Nazwa „Snutki” pochodzi od białego haftu nasnuwanego wykonywanego obecnie głównie w Golinie, wsi leżącej niedaleko Potarzycy. W skład zespołu wchodzi kilkadziesiąt osób – dzieci, młodzież i dorośli z całej Ziemi Jarocińskiej, tworząc trzy… Read more »

SWOJACY

Zespół Tańca Ludowego „Swojacy” funkcjonuje od 2007 roku przy Stowarzyszeniu Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa a od 2008 roku jest też jedną z sekcji Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Raszkowie. Składa się z dwóch grup wiekowych (dziecięca i młodzieżowa) i liczy ogółem około 60 osób. Instruktorem jest Jolanta Marszał. Zespołem kieruje Karol Marszał. Do największych sukcesów… Read more »

TURSKO

Historia „Turska” sięga 1969 roku, ale za faktyczną datę powstania zespołu uznany jest jednak rok 1971; w tym czasie bowiem rozszerzono istniejącą grupę taneczną o kapelę i chór. Powstał Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Tursko”. Od podstaw opracowano tańce regionalne, a także tradycyjne pieśni i przyśpiewki. Przez ponad 25 lat zespołem kierowała Seweryna Grabowska, następnie… Read more »