LISKOWIANIE

4 marca 2021
Liskowianie

Zespół Folklorystyczny LISKOWIANIE, pow. kaliski

Zespół powstał w roku 1980 przy Kole Gospodyń Wiejskich w Liskowie z inicjatywy pani Gabrieli Gierosz. Od kilkudziesięciu lat działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Liskowie. Zespół składa się obecnie z kilkunastu śpiewających kobiet i mężczyzn oraz kapeli. Kierownikiem zespołu jest od kilku lat pani Barbara Klimczak, a opiekunem artystycznym pani Brygida Olszewska. Liskowianie biorą udział w estradach i przeglądach folklorystycznych. W repertuarze mają pieśni z okolic Liskowa oraz obrzędy i zwyczaje, np. „Dożynki” czy „Wesele liskowskie”. Występują też na koncertach w kraju i za granicą. Otrzymali wiele wyróżnień i nagród. Liskowianki noszą charakterystyczne stroje ludowe: kwieciste suknie, haftowane zapaski, kryzy, koszule i piękne czepce tiulowe, tzw. kaliskie.

Zespół Folklorystyczny LISKOWIANIE śpiewał na Biesiadzie Folkloru Ziemi Kaliskiej 2022 w Brzezinach trzy pieśni: Jakoż to gwiazda…, Tam za górami, tam za lasami… i Z góry deszczyk pado… Zdobyli III nagrodę w kategorii zespołów śpiewaczych.


2020

solistka z Liskowa

solistka z Liskowa

 

Więcej o LISKOWIANACH