OPATOWIANIE

4 marca 2021
Opatowianie

Zespół Śpiewaczy OPATOWIANIE z Opatówka, pow. kaliski

Zespół powstał ok 1981 r. W roku 2002 został reaktywowany. Obecnie w skład zespołu wchodzi kilkanaście członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Opatówku. Zespół Opatowianie bierze udział w biesiadach i estradach folkloru oraz w wielu przeglądach i festiwalach na terenie całego kraju i za granicą. Uatrakcyjnia wiele imprez i uroczystości gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Kierownikiem zespołu jest obecnie Maria Pawelec, a instruktorem muzycznym Henryk Karski.