Folklor

Zespoły

KOŹMINIACY

Zespół Śpiewaczy KOŹMINIACY z Koźminka Zespół powstał w 2004 roku w Koźminku w powiecie kaliskim. Śpiewają w nim kobiety i mężczyźni, mieszkańcy gminy Koźminek. Kierownikiem obecnie i opiekunem artystycznym od 2017 roku jest pani Brygida Olszewska. Zespół wykonuje piosenki ludowe z Ziemi Kaliskiej. „Koźminiacy” corocznie uświetniają gminne imprezy, m.in. Spotkania Noworoczne, Dożynki, różne uroczystości. Prezentowali… Read more »

LISKOWIANIE

Zespół Folklorystyczny LISKOWIANIE, pow. kaliski Zespół powstał w roku 1980 przy Kole Gospodyń Wiejskich w Liskowie z inicjatywy pani Gabrieli Gierosz. Od kilkudziesięciu lat działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Liskowie. Zespół składa się obecnie z kilkunastu śpiewających kobiet i mężczyzn oraz kapeli. Kierownikiem zespołu jest od kilku lat pani Barbara Klimczak, a opiekunem artystycznym… Read more »

LUTOGNIEWIACY

Zespół Śpiewaczy „Lutogniewiacy” powstał w 1986 roku z inicjatywy przewodniczącej KGW Anny Śpitalniak, która nawiązała do przedwojennych tradycji. Wtedy to istniał w Lutogniewie koło Krotoszyna zespół taneczny znany w całej Wielkopolsce. Obecnie zespół działa pod kierownictwem Małgorzaty Marszałek i składa się z 8 pań oraz instruktora muzycznego. „Lutogniewiacy” wykonują pieśni tradycyjne z okolic Krotoszyna. Podtrzymują… Read more »

ŁĄKOCANIE

Zespół Śpiewaczy ŁĄKOCANIE z Łąkocin, pow. ostrowski Zespół powstał w 2005 roku przy Kole Gospodyń Wiejskich w Łąkocinach. „Łąkocanie” śpiewają piosenki ludowe z Łąkocin i okolic Ostrowa Wielkopolskiego, a także pieśni kościelne. Kierownikiem zespołu były: Krystyna Marciniak, Elżbieta Kaźmierczak i Beata Bobowska, a opiekę nad stroną muzyczną sprawował Stanisław Furmanek (zmarł w listopadzie 2020). Obecnie Zespołem… Read more »

ŁAGIEWNICZANIE

Zespół Śpiewaczy „Łagiewniczanie” powstał w 1994 roku przy Kole Gospodyń Wiejskich w Łagiewnikach koło Kobylina w powiecie krotoszyńskim. Zespół składa się z kilkunastu kobiet i kapeli. „Łagiewniczanie” prezentują bogaty repertuar pieśni ludowych, a także zwyczaj dożynkowy. Przy zespole działa kapela ludowa. Zespół prezentuje się w regionalnych strojach wielkopolskich. Kierownikiem zespołu jest Ewa Bartkowiak, a instruktorem… Read more »

OŁOBOK

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Ołobok” działający od ponad 60 lat na Ziemi Kaliskiej – powstał w 1959 roku w Ołoboku w ostrowskiej gminie Sieroszewice i działa przy współpracy tamtejszego GOK-u. Przez kilkadziesiąt lat Zespołem kierowała Helena Saranek. Obecnie zespół działa pod kierownictwem Anny Mielcarek. Z „Ołobokiem” współpracował choreograf i znawca folkloru Józef Balicki. Dziś… Read more »

OPATOWIANIE

Zespół Śpiewaczy OPATOWIANIE z Opatówka, pow. kaliski Zespół powstał ok 1981 r. W roku 2002 został reaktywowany. Obecnie w skład zespołu wchodzi kilkanaście członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Opatówku. Zespół Opatowianie bierze udział w biesiadach i estradach folkloru oraz w wielu przeglądach i festiwalach na terenie całego kraju i za granicą. Uatrakcyjnia wiele imprez i… Read more »

PIWONICE

Regionalny Zespół Folklorystyczny „Piwonice” powstał w 1973 roku na bazie Koła Gospodyń Wiejskich w Piwonicach, do niedawna podkaliskiej wsi, dziś dzielnicy Kalisza. W 2018 roku obchodził 45-lecie działalności. Zespół działa pod opieką Miasta Kalisza, a kieruje nim od 2017 roku Wiesława Machowska. Do niedawna przez kilkanaście lat kierowniczką „Piwonic” była pani Bronisława Matusiak. Instruktorem muzycznym… Read more »

SWOJACY

Zespół Tańca Ludowego „Swojacy” funkcjonuje od 2007 roku przy Stowarzyszeniu Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa a od 2008 roku jest też jedną z sekcji Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Raszkowie. Składa się z dwóch grup wiekowych (dziecięca i młodzieżowa) i liczy ogółem około 60 osób. Instruktorem jest Jolanta Marszał. Zespołem kieruje Karol Marszał. Do największych sukcesów… Read more »

Józefa Marciniak z Kobierna

Pani Józefa Marciniak – śpiewaczka, założycielka i kierowniczka Zespołu „Kobierzanki” z Kobierna koło Krotoszyna, działaczka, przewodnicząca KGW, dusza towarzystwa i najweselsza folklorystka. Doczekała wydania pieśni śpiewanych przez siebie i Zespół na płycie. Zmarła 16 kwietnia 2019 w wieku 86 lat po kilkumiesięcznej chorobie. Pani Józefa Marciniak założyła i prowadziła blisko 40 lat zespół obrzędowo-śpiewaczy „Kobierzanki.… Read more »