Folklor

Zespoły

ŁĄKOCANIE

Zespół Śpiewaczy ŁĄKOCANIE z Łąkocin, pow. ostrowski Zespół powstał w 2005 roku przy Kole Gospodyń Wiejskich w Łąkocinach. „Łąkocanie” śpiewają piosenki ludowe z Łąkocin i okolic Ostrowa Wielkopolskiego, a także pieśni kościelne. Kierownikiem zespołu była Elżbieta Kaźmierczak, a opiekę nad stroną muzyczną sprawował do 2020 roku Stanisław Furmanek. Zespół działa pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury… Read more »

ŁAGIEWNICZANIE

Zespół Śpiewaczy „Łagiewniczanie” powstał w 1994 roku przy Kole Gospodyń Wiejskich w Łagiewnikach koło Kobylina w powiecie krotoszyńskim. Zespół składa się z kilkunastu kobiet i kapeli. „Łagiewniczanie” prezentują bogaty repertuar pieśni ludowych, a także zwyczaj dożynkowy. Przy zespole działa kapela ludowa. Zespół prezentuje się w regionalnych strojach wielkopolskich. Kierownikiem zespołu jest Ewa Bartkowiak, a instruktorem… Read more »

OPATOWIANIE

Zespół Śpiewaczy OPATOWIANIE z Opatówka, pow. kaliski Zespół powstał ok 1981 r. W roku 2002 został reaktywowany. Obecnie w skład zespołu wchodzi kilkanaście członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Opatówku. Zespół Opatowianie bierze udział w biesiadach i estradach folkloru oraz w wielu przeglądach i festiwalach na terenie całego kraju i za granicą. Uatrakcyjnia wiele imprez i… Read more »

PIWONICE

Regionalny Zespół Folklorystyczny „Piwonice” powstał w 1973 roku na bazie Koła Gospodyń Wiejskich w Piwonicach, do niedawna podkaliskiej wsi, dziś dzielnicy Kalisza. W 2018 roku obchodził 45-lecie działalności. Zespół działa pod opieką Miasta Kalisza, a kieruje nim od 2017 roku Wiesława Machowska. Do niedawna przez kilkanaście lat kierowniczką „Piwonic” była pani Bronisława Matusiak. Instruktorem muzycznym… Read more »

SNUTKI z Potarzycy

Zespół Folklorystyczny „Snutki” z Potarzycy koło Jarocina powstał w 1984 roku. Zespół działa pod opieką artystyczną i organizacyjną Aleksandry i Jarosława Mendelskich. Nazwa „Snutki” pochodzi od białego haftu nasnuwanego wykonywanego obecnie głównie w Golinie, wsi leżącej niedaleko Potarzycy. W skład zespołu wchodzi kilkadziesiąt osób – dzieci, młodzież i dorośli z całej Ziemi Jarocińskiej, tworząc dwie… Read more »

SWOJACY

Zespół Tańca Ludowego „Swojacy” funkcjonuje od 2007 roku przy Stowarzyszeniu Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa a od 2008 roku jest też jedną z sekcji Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Raszkowie. Składa się z dwóch grup wiekowych (dziecięca i młodzieżowa) i liczy ogółem około 60 osób. Instruktorem jest Jolanta Marszał. Do największych sukcesów zespołu można zaliczyć: –… Read more »

TURSKO

Historia „Turska” sięga 1969 roku, ale za faktyczną datę powstania zespołu uznany jest jednak rok 1971; w tym czasie bowiem rozszerzono istniejącą grupę taneczną o kapelę i chór. Powstał Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Tursko”. Od podstaw opracowano tańce regionalne, a także tradycyjne pieśni i przyśpiewki. Przez ponad 25 lat zespołem kierowała Seweryna Grabowska, następnie… Read more »

Józefa Marciniak z Kobierna

Pani Józefa Marciniak – śpiewaczka, założycielka i kierowniczka Zespołu „Kobierzanki” z Kobierna koło Krotoszyna, działaczka, przewodnicząca KGW, dusza towarzystwa i najweselsza folklorystka. Doczekała wydania pieśni śpiewanych przez siebie i Zespół na płycie. Zmarła 16 kwietnia 2019 w wieku 86 lat po kilkumiesięcznej chorobie. Pani Józefa Marciniak założyła i prowadziła blisko 40 lat zespół obrzędowo-śpiewaczy „Kobierzanki.… Read more »