Fotoplastikon. „Dziewiętnastowieczny Kalisz jako ośrodek złotnictwa.” – fotorelacja

26 lutego 2019

W lutowym Fotoplastikonie prelekcję wygłosiła dr Ewa Andrzejewska. Wykład był opowieścią o Kaliszu, który w pierwszej połowie XIX w. stał się w Królestwie Kongresowym jednym z większych ośrodków złotniczych. Zaprezentowane zostały sylwetki kaliskich złotników, a także asortyment i styl ich wyrobów.
W trakcie prelekcji poznaliśmy najbardziej okazałe luksusowe przedmioty srebrne powstałe w Kaliszu, należące obecnie do kolekcji Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej oraz do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, a także obiekty typowo użytkowe, znajdujące się w wyposażeniu przeciętnego mieszczańskiego domu. Poznaliśmy też tajniki dziewiętnastowiecznego warsztatu złotniczego i wprowadzone wówczas metody pracy, które znacznie przyspieszyły dekorowanie i wykańczanie wyrobów. Dowiedzieliśmy się też, jak rozpoznać przedmioty, które pochodzą z pracowni kaliskich złotników.