Fotoplastikon „Teatralne tradycje i ambicje kaliszan” ‒ fotorelacja

21 listopada 2016

_dsc0006-kopiowanieTym razem w niedzielne popołudnie Anna Tabaka i Maciej Błachowicz mówili o „Teatralnych tradycjach i ambicjach kaliszan”. Niezwykle interesująco, wzbogacając wykład niezliczoną ilością zdjęć i rysunków, przedstawili ewolucję teatralnego budynku w naszym mieście – od pierwszych miejsc gry wcale nieusytuowanych blisko obecnego placu Bogusławskiego po obecną budowlę, która jest wizytówką Kalisza.

Każde miasto ma swoją listę wartości, na których buduje lokalną mitologię i siłę. Dla kaliszan jedną z nich jest teatr. Od czasu przyjazdu trupy Wojciecha Bogusławskiego (1800 r.) i postawienia pierwszej drewnianej budy scenicznej nad Babinką nic się nie zmieniło. Miejscowa publiczność jest żądna wrażeń kreowanych przez aktorów. W spektakularną moc teatru wierzyła także armia carskich urzędników, która lubiła się chwalić gubernialnym miastem. Ciekawe, że po katastrofie 1914 r., kiedy całe śródmieście leżało w gruzach, mocą tego samego przekazu o teatrze jako najwyższej formie kultury, postanowiliśmy scenę odbudować. Była potrzebna kolejnym elitom władzy, niezależnie od kosztów, które dodatkowo obciążyły municypalny budżet.

_dsc0009-kopiowanieTak więc trzeba się zgodzić, że teatru nad Prosną zawsze oczekiwano. Od zawsze również spierano się o formę i treść przedstawień. A termin tego spotkania i rozmów o teatrze nie był nieprzypadkowy, bowiem w połowie listopada 1936 roku, 80 lat temu, odbyło się inauguracyjne przedstawienie w obecnym gmachu teatru. Gospodarze „Fotoplastikonu” już teraz zapraszają na kolejne spotkanie, które odbędzie się w ostatnią niedzielę stycznia – gościem będzie Makary Górzyński, znawca architektury XIX wieku, w tym również kaliskiego budynku teatralnego.