Galeria w Hallu. „Łączymy Pokolenia” 2020 – wernisaż

13 listopada 2019

W 2019 roku Fundacja „Z Godnością” podjęła bardzo ważną inicjatywę, jaką jest organizacja Kampanii Żonkilowe „Pola Nadziei” na terenie miasta Kalisza i Powiatu
Kaliskiego. Jest to ogólnopolska akcja, która została zapoczątkowana w 1957 r. w Anglii. Jej celem jest wsparcie psychiczne i materialne osób umierających na choroby nowotworowe.

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Fundacja „Z Godnością” zaprosili na wystawę fotografii wykonanych do kalendarza „Łączymy pokolenia” 2020, który wspomoże działania Fundacji. Dzięki pomocy ludzi dobrej woli, Fundacja będzie mogła przekazać fundusze dla kaliskiego Hospicjum Domowego „Medyk”. Dochód ze sprzedaży kalendarza zostanie przekazany na zakup specjalistycznych łóżek rehabilitacyjnych dla Pacjentów Hospicjum.

Wystawa i wernisaż w Centrum Kultury i Sztuki uświetniły tę szczytną ideę. Była to też okazja do podziękowań:  Pani Paulinie Witeckiej za wykonanie fotografii oraz Pani Natalii Zawartce”–Ignaszak ze strefy artystycznej „Uciechowo” za okazane wsparcie przy tworzeniu Kalendarza „Łączymy Pokolenia” 2020, a także Podopiecznym Fundacji „Z Godnością” za wzięcie udziału w sesji fotograficznej.

Na wernisażu obecni byli: przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i Pani Marszałek Marszałek Marzeny Wodzińskiej, Pan Wiceprezydent Mateusz Podsadny, Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki Pan Dariusz Grodziński oraz znamienici goście i darczyńcy zaproszeni przez Fundację „Z Godnością”.

Dzięki tym osobom powstał piękny i wzruszający kalendarz, który jest symbolem chęci niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującym, a także, jednym z podsumowań całorocznych działań Fundacji na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych.

Galeria w Hallu. „Łączymy Pokolenia” 2020 – wernisaż.

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Fundacja „Z Godnością” zapraszają na wystawę fotografii wykonanych do kalendarza „Łączymy pokolenia” 2020. Ekspozycja w Galerii w Hallu potrwa TYLKO do 19 listopada!https://ckis.kalisz.pl/wydarzenia/galeria-w-hallu-laczymy-pokolenia-2020/

Opublikowany przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu Czwartek, 14 listopada 2019

Ekspozycja w Galerii w Hallu potrwa do 19 listopada.