Galeria w Hallu. „Śladami Kulisiewicza – wędrówki ze szkicownikiem” – wystawa retrospektywna Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego – relacja

12 czerwca 2019

Głównym założeniem organizatorów Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego było zainspirowanie uczniów liceów plastycznych w całej Polsce twórczością wybitnego kaliskiego artysty – Tadeusza Kulisiewicza. Stąd pomysł na konkurs, chyba jedyny w Polsce, w którym ocenie jury poddane są szkice.

Podczas dzisiejszego wernisażu, Komisarz konkursu – Izabella Symanowicz – opowiedziała o wystawie, oraz o przygotowaniach do czwartej edycji konkursu, które już trwają.

Zapraszamy na relację z wernisażu „Śladami Kulisiewicza – wędrówki ze szkicownikiem” – wystawa retrospektywna Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego w Galerii w Hallu do 14.07

Opublikowany przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu Środa, 12 czerwca 2019

W listopadzie 2019 będzie możliwość zobaczyć w naszym mieście rysunki nadesłane na najnowszą edycję.

Dlaczego szkic? Najlepiej zacytować prof. Maria Targońska –przewodniczącą jury II Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Śladami Kulisiewicza – wędrówki ze szkicownikiem”

„Szkic leży u podstaw wszelkich działań artystycznych. Jest najprostszym szczerym sposobem przekazu plastycznego, chwilą zapisu myśli, notatką, która znajduje swoje miejsce w szkicowniku. To początek zazwyczaj najtrafniejszego „słowa” zanotowanego ołówkiem czy farbą. Proces twórczy, który rejestruje głębię i wrażliwość postrzeganego zjawiska – obraz duszy.
Temat (…) Konkursu Plastycznego „Śladami Kulisiewicza –wędrówki ze szkicownikiem” zachęca młodzież do wspaniałej drogi rozwoju i kształcenia artystycznego. Szkic, który obecnie staje się coraz bardziej pomijanym i „niemodnym” etapem w procesie kreacji twórczej, nabiera rangi i ważności. Konkurs plastyczny zorganizowany przez ZSP nr 2 w Kaliszu – Liceum Plastyczne zaprezentował wysoki poziom nadesłanych prac oraz różnorodność artystycznych poszukiwań na zadany temat. Idąc śladami Kulisiewicza młodzież z liceów plastycznych udowodniła chęć tworzenia szkiców, notatek z podróży… tych dalekich i tych bliskich (rodzina, pracownia, zwierzęta). Jury wyłoniło najciekawsze osobowości nagradzając i wyróżniając szkice, które przejawiały wyjątkowe walory artystyczne”.

Wystawę można oglądać do 14 lipca 2019 w Galerii w Hallu Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.