Galeria w Hallu. Tomasz Sobecki „Kolor wiatru” – fotorelacja z wernisażu

8 listopada 2018

Wystawę fotogramów Tomasza Sobeckiego można oglądać w „Galerii w Hallu” od 7 listopada. Cykl zatytułowany „Kolor wiatru” prezentujemy do 18 listopada.

Cykl fotogramów zatytułowany „Kolor wiatru” powstał w swym zasadniczym kształcie w latach 1995-1996. Niektóre z prac powstały w formie przeźroczy 2-3 lata wcześniej. Zasadniczym przesłaniem cyklu jest postrzeganie przyrody przez jej dynamikę. Trudno zauważalne z perspektywy ludzkiego życia przemiany przyrody zachodzące w geologicznej skali czasu są akcentowane poprzez fotografię w najbardziej ulotnych, atmosferycznych jej przemianach. Intencją uchwycenia przemian przyrody jest wskazanie na relację człowiek-przyroda w kontekście przemijania, w tym też kontekście można odnaleźć niezmącone trwanie procesów przyrodniczych oraz intensywność ludzkiego istnienia.
Punktem wyjścia dla wszystkich fotogramów są przeźrocza barwne średniego formatu. Format powiększeń podkreśla monumentalność przyrody i jej dynamikę. Wybór fotografii barwnej, jako sposobu przedstawienia tematu wywodzi się ze spontanicznej adoracji jej piękna. Skondensowanie dynamiki przyrody w pojedynczych fotogramach wydaje się być niewystarczające stąd też autor posługuje się formą dyptyku i tryptyku. Bardzo oryginalne jest zastosowanie dyptyku zestawionego z fotogramu poziomego i pionowego. Rozciągłość pozioma nawiązuje do obserwacji horyzontu, pionowa skłania do formułowania wniosków na temat transcendencji człowieka. Autor na polu fotografii artystycznej działa od 1981 roku. W swoim dorobku ma wiele wystaw w prestiżowych polskich galeriach fotografii, także liczne wystawy indywidualne za granicą w krajach europejskich i USA.