Konsultacje dla zespołów ludowych 2022

16 czerwca 2022
konsultacje - Dąbrowianki

konsultacje – Dąbrowianki

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu realizuje w 2022 zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Jednym z elementów zadania są warsztaty i konsultacje dla zespołów ludowych. Konsultacje odbywały się od kwietnia do czerwca 2022 jako spotkania przed przeglądem Biesiada Folkloru dla 22 zespołów śpiewaczych, tanecznych i kapel oraz solistów Ziemi Kaliskiej. W zajęciach konsultacyjnych wzięły udział zespoły śpiewacze: z powiatu krotoszyńskiego „Biadkowianki”, „Kobierzanki”, „Kalina” z Nowej Wsi i „Lutogniewiacy” oraz solistki śpiewaczki Halina Wałęsa i Mirosława Juskowiak z Nowej Wsi, Agnieszka Jędrkowiak i Jadwiga Grzesiek z Kobierna, Małgorzata Olszewska i Maria Pierunek z Lutogniewa, z ostrowskiego „Jankowianie Zaleśni”, „Łąkocanie” i „Ołobok”, z jarocińskiego „Dąbrowianki” i solistka Krystyna Melczak, z ostrzeszowskiego „Doruchowianie” i solista Lech Owczarek z Doruchowa, z kaliskiego „Brzezinianki” i solistka Janina Plichta z Czempisza,Koźminiacy” oraz solistki Zofia Pyrek i Brygida Olszewska, „Liskowianie”, „Piwonice” z Kalisza i solistka Danuta Kowalska, a także Kapela „Brzeziny”.

Kalina z Nowej Wsi

konsultacje – Kalina z Nowej Wsi

 

konsultacje z Kobierzankami

konsultacje z Kobierzankami

Bezpośrednie spotkania pozwoliły na wybór repertuaru oraz przygotowanie do występu konkursowego z etnomuzykolożką dr Arletą Nawrocką-Wysocką z IS PAN w Warszawie i folklorystką Anną Gałczyńską z CKiS w Kaliszu. Konsultacje zespołów z etnologami i folklorystami są formą bezpośredniego spotkania, rozmowy i wymiany doświadczeń członków grup ludowych ze specjalistami i znawcami z dziedziny etnomuzykologii, etnologii czy choreografii ludowej.

konsultacje z Biadkowiankami

konsultacje z Biadkowiankami

konsultacje dla Łąkocan i Jankowian

konsultacje dla Łąkocan i Jankowian

 

konsultacje - Doruchowianie

konsultacje – Doruchowianie

 

konsultacje - Lutogniewiacy i Solistki Śpiewaczki

konsultacje – Lutogniewiacy i Solistki Śpiewaczki

 

konsultacje dla Ołoboku

konsultacje dla Ołoboku

 

konsultacje dla Koźminiaków i Śpiewaczek

konsultacje dla Koźminiaków i Śpiewaczek

 

konsultacje w Liskowie

konsultacje w Liskowie

 

śpiewak Lech Owczarek i etnomuzykolożka dr Arleta Nawrocka-Wysocka

śpiewak Lech Owczarek i etnomuzykolożka dr Arleta Nawrocka-Wysocka


23 konsultacje podczas 7 dni / 38 godzin / 150 osób/ 13 zespołów, 1 kapela i 12 solistów

konsultacje 20 lutego:

 1. Kapela Ludowa „Brzeziny” (pow. kaliski)

konsultacje 20 kwietnia:

 1. Zespół Śpiewaczy „Dąbrowianki” (pow. jarociński)
 2. śpiewaczka Krystyna Melczak z Dąbrowy (pow. jarociński)
 3. Zespół Śpiewaczy „Kobierzanki”, Agnieszka Jędrkowiak i Jadwiga Grzesiek z Kobierna (pow. krotoszyński)
 4. Zespół Śpiewaczy „Kalina” z Nowej Wsi, Halina Wałęsa i Mirosława Juskowiak (pow. krotoszyński)

konsultacje 18 maja:

 1. Zespół Śpiewaczy „Biadkowianki” (pow. krotoszyński)
 2. Zespół Śpiewaczy „Jankowianie Zaleśni” (pow. ostrowski)
 3. Zespół Śpiewaczy „Łąkocanie” (pow. ostrowski)

konsultacje 30 maja:

 1. Zespół Folklorystyczny „Doruchowianie” (pow. ostrzeszowski)
 2. śpiewak Lech Owczarek z Doruchowa (pow. ostrzeszowski)
 3. Zespół Pieśni i Tańca „Ołobok” (pow. ostrowski)
 4. Zespół Śpiewaczy „Lutogniewiacy” (pow. krotoszyński)
 5. Śpiewaczka Maria Pierunek z Lutogniewa
 6. Śpiewaczka Małgorzata Olszewska z Lutogniewa

konsultacje 7 czerwca:

 1. Zespół Folklorystyczny „Piwonice” z Kalisza
 2. Śpiewaczka Danuta Kowalska z Kalisza
 3. Zespół Śpiewaczy „Koźminiacy” (pow. kaliski)
 4. śpiewaczka Zofia Pyrek z Koźminka
 5. śpiewaczka Brygida Olszewska z Bud Liskowskich
 6. Zespół Folklorystyczny „Liskowianie” (pow. kaliski)

 

konsultacje 14 czerwca:

 1. Zespół Pieśni „Brzezinianki” (pow. kaliski)
 2. śpiewaczka Janina Plichta z Brzezin (pow. kaliski)

konsultacje 23 czerwca:

23. Zespół Śpiewaczy „Dąbrowianki” (pow. jarociński)

 


Organizator: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu

 


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.


Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.


Partner medialny: Radio Centrum radioCENTRUM_106.4     

 


Partner Wydarzenia: Stowarzyszenie Autorów ZAiKS 

zaiks