Magdalena Grzybowska „Człowiek w Centrum” – fotorelacja z wystawy

17 marca 2022

W dniu 2.03.2022  w Galerii Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu odbył się wernisaż wystawy rzeźb i rysunków Magdaleny Grzybowskiej  pt. Człowiek w Centrum.

Tytuł wystawy odnosi się do miejsca pokazu – Galerii w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, jest jednak przede wszystkim próbą ponownego ujęcia zjawiska figuracji w rysunku i rzeźbie – niejako stawianiem człowieka „w centrum uwagi”. Impulsem do tego stały się podróże do Grecji (rok 2014, 2016, 2019) – wizyty w muzeach Heraklionu, Delf, Aten, Pireusu – aby w latach 2020-2022 podjąć na nowo intensywną „współpracę” ze szkicownikiem oraz refleksję nad ideą człowieka w kontekście obrazowania poprzez sztukę.

Podziękowania dla Michała Staszczaka i Pawła Czekańskiego za pomoc przy odlewie rzeźby z brązu oraz dla Roberta Bucka za możliwość realizacji ceramicznych rzeźb podczas pleneru w Ołomuńcu.

Magda Grzybowska (ur. 1976)

Absolwentka ASP we Wrocławiu. W roku 2000 obroniła dyplom na kierunku Rzeźba.  W 2011 uzyskała stopień doktora, a w 2018 habilitację w dyscyplinie „sztuki piękne”. Od 2006 pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu – obecnie na Wydziale Rzeźby i Mediacji Sztuki. Praktykę twórczą poszerza o organizację wydarzeń artystycznych (plenery, wystawy, sympozja) prowadząc działalność kulturotwórczą na rzecz własnych projektów oraz środowiska artystycznego Wrocławia i okolic.

W działalności twórczej odnosi się przede wszystkim do zjawisk przestrzennych, niekoniecznie zamykających się w pojęciu rzeźby. Do swoich prac włącza zarówno obiekty rzeźbiarskie jak i film, fotografie, rysunek, zjawiska świetlne, sytuacje, gest, dźwięk i ruch. Wykorzystuje różnorodne materiały: stal, ceramikę, tkaniny, szkło, wodę. Realizuje otwarty projekt artystyczno-badawczy „Rzeźba i fenomen sceny”. Interesuje ją aspekt nietrwałości, kategoria miejsca, zdarzenie wizualne (sytuacja).

Zapraszamy na fotorelację.