Misterium Męki Pańskiej – Koźminek – fotorelacja

12 kwietnia 2022
Foto Tomasz Potemkowski.

Foto Tomasz Potemkowski

W sobotę, 9 kwietnia 2022 roku przed pięknie odrestaurowanym Dworem w Koźminku odbyło się plenerowe widowisko „Męka i Śmierć Pana Naszego Jezusa Chrystusa”. Warto wiedzieć, że w misteryjnym widowisku, z ogromnym zaangażowaniem, biorą udział aktorzy – amatorzy, którzy od wielu lat wcielają się z powodzeniem w role Apostołów, kapłanów Sanhedrynu, żołnierzy, kobiet jerozolimskich, a przede wszystkim w role najważniejszych postaci dramatu – Jezusa, Piotra Apostoła i Piłata. Tradycyjnie też udział w Misterium bierze Straż Rzymska z kaliskiej Katedry.

Przygotowywane przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu Misterium Męki Pańskiej weszło już do tradycji obchodów Wielkiego Tygodnia w Kaliszu i regionie. W okresie poprzedzającym Wielki Tydzień udział w Misterium pozwala w zadumie i refleksji nad życiem, śmiercią i tajemnicą Zmartwychwstania przygotować się do nadchodzących Świąt Wielkanocnych.

Za każdym razem CKiS, tworząc Misterium Męki Pańskiej, zyskuje partnerów przedsięwzięcia. W tym roku w Koźminku wśród współorganizatorów znaleźli się: Gminne Centrum Kultury w Koźminku oraz Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Koźminku, którym pięknie dziękujemy!

Organizator Współorganizacja 

 

Foto Tomasz Potemkowski