MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ w parafii św. Matki Teresy z Kalkuty w Kaliszu – fotorelacja

3 kwietnia 2023

Już po raz 27 zaprezentowane zostało plenerowe widowisko pt. „Męka i śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa”.
W tym roku odbyło się ono na placu przy kościele Św. Matki Teresy z Kalkuty.
W misteryjnym widowisku wzięli udział aktorzy – amatorzy, którzy od wielu lat wcielają się z powodzeniem w role Apostołów, kapłanów Sanhedrynu, żołnierzy, kobiet jerozolimskich, a przede wszystkim w role najważniejszych postaci dramatu – Jezusa, Piotra Apostoła, Piłata i Kajfasza.
Tradycyjnie też udział w Misterium brała Straż Rzymska z kaliskiej Katedry.

Misterium współorganizowała Parafia Św. Matki Teresy z Kalkuty w Kaliszu.

Dziękujemy Wszystkim za udział w wydarzeniu.

foto Karolina Bazan