Nagrania ze śpiewaczką ludową Józefą Marciniak z Kobierna

7 listopada 2018
Józefa Marciniak

Józefa Marciniak

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu wydało w 2017 r. pierwszą płytę z serii Portrety artystów ludowych z regionu. Drugim Portretem będą dokonania śpiewacze Józefy Marciniak z Kobierna koło Krotoszyna. W ramach tegorocznego projektu „Grajcie skrzypce, grajcie basy…” CKiS w Kaliszu zarejestrowało utwory śpiewane przez artystkę tradycyjną, także z towarzyszeniem kierowanego przez nią zespołu „Kobierzanki”.

Pani Józefa Marciniak to śpiewaczka tradycyjna, urodzona w Kobiernie przed II wojną światową, wychowana w tradycjach muzycznych wsi wielkopolskiej. Pamięta dawne wiejskie wesela i zabawy, a także wiele pieśni wtedy wykonywanych. Śpiewa w skalach nietemperowanych, w unikalnej regionalnej gwarze. Dokonanie nagrań tej artystki jest cennym zapisem dla całego środowiska folklorystycznego, do nauki stylu wykonania i repertuaru często już nieznanego. Wydanie płyty z utworami Pani Józefy będzie także uczczeniem jej dokonań i 85-tymi urodzinami. Nagrania, które odbyły się na początku listopada w Kobiernie, rejestrował muzyk Jan Słowiński z Krakowa, wydawca wielu płyt, szef Festiwalu „Rozstaje”, producent płyty Leona Lewandowskiego z zeszłego roku. Płyta z wybranymi utworami Józefy Marciniak ukaże się pod koniec 2018 roku.

Kobierzanki

Kobierzanki


Płyta powstaje w ramach projektu CKiS w Kaliszu pn. „Grajcie skrzypce, grajcie basy. Dokumentacja i popularyzacja ludowych tradycji muzycznych Ziemi Kaliskiej” realizowanego ze środków MKiDN oraz Województwa Wielkopolskiego.