Nowe wydawnictwo „Śpiewnik kaliski”

23 grudnia 2022
Śpiewnik kaliski

Śpiewnik kaliski

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu wydało nową publikację z dziedziny kultury ludowej – „Śpiewnik kaliski”, zawierający blisko 100 pieśni śpiewanych na wsiach w południowo-wschodniej części Wielkopolski. Znajdą się tu piosenki miłosne i obrzędowe z terenów szeroko pojętej Ziemi Kaliskiej, powiatów: kaliskiego, jarocińskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego, pleszewskiego i sieradzkiego.

Wydawnictwo „Śpiewnik kaliski” jest kolejną publikacją CKiS w Kaliszu z pieśniami tradycyjnymi z regionu. Zawiera 92 pieśni tradycyjnych z subregionu Ziemi Kaliskiej na nowo uporządkowanych i opracowanych. Utwory zostały zaczerpnięte z archiwum fonograficznego Instytutu Sztuki PAN – z nagrań z lat czterdziestych, pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku poznańskich etnomuzykologów Jarosława Lisakowskiego oraz Jadwigi i Mariana Sobieskich. Źródłami do Śpiewnika były także publikacje : „Pieśni kaliskie” (wydane w 1971) i „Pieśni ludowe znad Prosny” (wydane w 1983) Jarosława Lisakowskiego oraz „Wielkopolskie śpiewki ludowe” Jadwigi Sobieskiej (wydane w 1957). W śpiewniku znalazły się przede wszystkim pieśni mniej popularne, ale jednocześnie charakterystyczne dla regionu i warte szerszego rozpowszechnienia. Śpiewnik składa się z zapisu nutowego i tekstów pieśni, zapisanych gwarą, wraz z krótkim komentarzem.

Opracowanie jest adresowane do współczesnego odbiorcy. Nacisk został położony na czytelność zapisu i praktyczne zastosowanie. Novum w stosunku do istniejących opracowań jest uporządkowanie pieśni w oparciu o charakterystyczne rytmy (parzyste, walcerkowe, mazurkowe, chodzonego, wiwatowe i mieszane). Takie przedstawienie repertuaru pieśniowego pozwoli współczesnym wykonawcom (dynamicznie działającym zespołom i śpiewakom) w inny, głębszy sposób spojrzeć na melodie oraz teksty. Śpiewnik ma popularyzować kulturę śpiewaczą wsi kaliskiej, nie tylko wśród zespołów ludowych, ale także mieszkańców regionu. Może zatem zarówno zachęcać do poznawania muzycznych tradycji, jak również pomagać w poszukiwaniu tożsamości regionalnej. Wydawnictwo jest również potrzebne z powodu wyczerpania nakładów dotychczasowych zbiorów.

okładka śpiewnik

Śpiewnik przygotowały dr Arleta Nawrocka-Wysocka – etnomuzykolożka z Instytutu Sztuki PAN w Warszawie i Anna Gałczyńska – folklorystka z CKiS w Kaliszu, autorki „Śpiewnika ludowego” z 2020. Dr Nawrocka-Wysocka jest autorką wyboru i układu pieśni, zapisu melodii i grafiki nutowej oraz komentarza etnomuzykologicznego. Anna Gałczyńska opracowała teksty i objęła redakcją publikację. Śpiewnik opracował graficznie Krzysztof Rospondek, autor poprzednich wydawnictw CKiS. Wydawnictwo liczące 200 stron będzie dystrybuowane nieodpłatnie wśród zespołów, bibliotek oraz instytucji kultury. Śpiewnik jest dostępny w kilkudziesięciu bibliotekach miejskich, gminnych i powiatowych na terenie Południowej Wielkopolski.

Nagrywanie w Pruszkowie, 1959, Pieśni kaliskie, fot. J. Lisakowski

Nagrywanie w Pruszkowie, 1959, Pieśni kaliskie, fot. J. Lisakowski

Można go także pobrać w wersji pdf:

Śpiewnik_kaliski_2022

spis pieśni

komentarz etnomuzykologiczny Arleta Nawrocka-Wysocka

Śpiewnik dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Partnerem wydarzenia jest Stowarzyszenie Autorów ZAiKS. Współpraca: Instytut Sztuki PAN w Warszawie – Zbiory Fonograficzne.

Anna Gałczyńska


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

MKiDN logo


Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.


Partner Wydarzenia:  Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

logo zaiks


Partner medialny: Radio Centrum radioCENTRUM_106.4 


Współpraca: Instytut Sztuki PAN w Warszawie – Zbiory Fonograficzne

ISPAN logo


Wydawca: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu


Logo folklor wlkp