Płyta śpiewaczki z Kobierna Józefy Marciniak

16 grudnia 2018

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu przedstawia drugie nowe, wydane w 2018 roku, wydawnictwo płytowe. 

Płyta pn. Józefa Marciniak śpiewaczka z Kobierna / zespół śpiewaczy Kobierzanki Dwa listka na wodę to uwieńczenie 40-letniego istnienia zespołu spod Krotoszyna. Dokonanie nagrań śpiewaczki i zespołu stało się cennym zapisem dla całego środowiska folklorystycznego, m.in. do nauki stylu wykonania i repertuaru często już nieznanego. Wydanie płyty z utworami śpiewanymi przez Józefę Marciniak jest także uczczeniem dokonań artystki ludowej z okazji jego 85. urodzin. Nagrania zostały dokonane w sali wiejskiej w Kobiernie na początku listopada 2018. Zarejestrował je muzyk Jan Słowiński z Krakowa, wydawca wielu płyt, szef Festiwalu „Rozstaje”, producent płyty Leona Lewandowskiego wydanej przez CKiS w 2017 roku.

nr 1. Córko moja, jesteś ino sama…

Na płycie znalazło się ok. 30 utworów tradycyjnych, m.in. Przede wroty kamień złoty, Idzie do gościńca i Któryndy Jasiu – śpiewane od pokoleń w okolicach Kobierna. Prace nad wydawnictwem koordynowała Anna Gałczyńska z CKiS w Kaliszu. Płyta jest udostępniana nieodpłatnie. Powstała jako druga w serii monografii muzyków i śpiewaków Ziemi Kaliskiej. To także jedno z trzech w 2018 roku wydawnictw poświęconych kulturze tradycyjnej regionu.

booklet do płyty

Fragment tekstu z wydawnictwa:

Józefa Marciniak z Kobierna śpiewa, odkąd sięga pamięcią. Od prawie czterdziestu lat także w zespole „Kobierzanki”, którym do tej pory kieruje. Jest kobietą zdecydowaną i silną, społeczniczką, która nie boi się wyzwań. Przez wiele lat przewodniczyła kobierskiemu Kołu Gospodyń Wiejskich. Tam z podobnym kunsztem i zaangażowaniem realizowała następną swą pasję, czyli gotowanie. Pani Józia Marciniak jest także Osobowością. Osobowością sceniczną i pozasceniczną. Duszą towarzystwa. Przy niej gubią się granice wieku. Nagrody za śpiewanie przyszły późno, dopiero w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Zdobyła ich jednak kilka i jako solistka, i z „Kobierzankami”. Najważniejsza jest jednak radość ze śpiewania. W pieśniach tradycyjnych pokazuje i śmiech, i lirykę zapisaną w dawnych słowach, melodiach…

nr 2. Matuś moja, matuś… – z zespołem Kobierzanki

nr 5. A żeby jo buł gospodarski syn…

Kobierzanki w latach 80. XX w.

W swoim repertuarze „Kobierzanki” zgromadziły bogaty zbiór pieśni tradycyjnych Krotoszyńskiego, z którego wybrane wykonania zostały zamieszczone na niniejszej płycie. Tworzyły także scenki ludowe o różnorodnej tematyce związanej z życiem wsi. Wspólnie przedstawiały „wesele kobierskie”. Przez lata występowały ze swoim cennym repertuarem na przeglądach folklorystycznych, imprezach gminnych i wojewódzkich. Prezentowały się czterokrotnie na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą, na którym zostały nagrodzone w 2009 roku III nagrodą. Zdobywały laury na przeglądach wojewódzkich i regionalnych. Na płycie – oprócz pani Józefy Marciniak – zaśpiewał i zagrał obecny skład „Kobierzanek”: od początku w zespole Maria Konieczna i Czesława Jarysz oraz mieszkanki nieodległych Roszek – Czesława Biniek, Jadwiga Grzesiek i Bogumiła Poczta. 

 

nr 16. Któryndy Jasiu, któryndy Jasiu pojedziesz… / Zespół Kobierzanki

 

Anna Gałczyńska


Album zrealizowano w ramach projektu Grajcie skrzypce, grajcie basy. Dokumentacja i popularyzacja ludowych tradycji muzycznych Ziemi Kaliskiej dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury, ze środków Województwa Wielkopolskiego oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.


Dofinansowano ze środków: