PRZETARGI

Zapytanie ofertowe

stosownie do art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) zapraszamy do składania ofert na wykonanie druku i dostawy katalogów wystaw: 8 szt., format A3 składane do A4, materiał kreda 250 gr/m2, druk 2 stronny, full color, nakład 100 szt.

Termin składania ofert do 8 marca 2016 roku pisemnie do siedziby Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, ul. Łazienna 6 pok. nr 31 lub e-mailem na adres promocja@ckis.kalisz.pl.