„ŚLADY CZŁOWIEKA” Agnieszka Lisiak „Skórka”- wystawa

20 kwietnia 2022

W dniu 6 kwietnia 2022 odbył się wernisaż wystawy „Ślady Człowieka”, której autorką jest Agnieszka Lisiak „Skórka”.

Agnieszka Lisiak „Skórka”  jest absolwentką Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego w Kaliszu, UAM w Poznaniu (dyplom artystyczny uzyskała w Pracowni Rzeźby pod kierunkiem prof. Andrzeja Jocza) oraz Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (specjalizacja rzeźba pod kierunkiem prof. Janusza Kucharskiego i ceramika pod kierunkiem prof. Krystyny Cybińskiej). Zajmuje się głównie rzeźbą i ceramiką. Prowadzi Pracownię Artystyczną UNIKAT Rzeźby i Ceramiki w Ostrowie Wielkopolskim. Jest Wiceprezesem Wielkopolskiego Związku Artystów Rzeźbiarzy oraz członkiem Związku Polskiego Artystów Plastyków. Współtworzyła Studenckie Koło Ceramiczne „FORMA” na ASP Wrocław. Uczestniczy w plenerach i warsztatach rzeźbiarskich, malarskich i ceramicznych. Prowadzi autorską Pracownię Artystyczną UNIKAT. Jest również pedagogiem i wykładowcą. Organizuje i realizuje spotkania ze sztuką, warsztaty rzeźbiarsko – ceramiczne  i malarskie dla dzieci i młodzieży, również w wymiarze międzynarodowym.

Autorka wystawy, w swojej twórczości podejmuje kilka tematów: kobieta, życie i jego rytm, zmiany, transformacja i napięcia z nimi związane. Wcześniej realizowała cykle m.in. : „Rośl(w)inność”, „Ubiór ciała kobiety”, „Gorsetociała”, „Oczekiwanie”, „Transformacja”. Temat kobiety jest jej najbliższy, natomiast rytm życia, jego zmienność i transformacje, to motywy ostatnich prac, w których również pojawiają się akcenty związane z kobietą i macierzyństwem oraz z przemianami. Wyraża je w różnych materiałach. Tworzy zarówno małe formy rzeźbiarskie, jak i duże – wolnostojące (realizuje także pomniki, popiersia czy statuetki). W najnowszym cyklu „Ślady Człowieka” podejmuje temat Człowieka, który widziany jest szerzej. Pokazuje jego różne oblicza zapisów, które zostawia jako ślady na ziemi. Obecnie ponownie przywołany obraz wojny, cierpienia i śmierci, zniewolenia  czy wolności oraz walki o nią, a także człowieczeństwa, pomocy czy otwartości na drugiego człowieka – to tematy podjęte i zawarte w pracach „Ślady Człowieka”.