Warsztat pieśni, tańca, muzyki i obrzędu ludowego

17 grudnia 2020

Warsztat pieśni, tańca, muzyki i obrzędu ludowego to nagrane wykłady dla zespołów, przeprowadzone przez specjalistów z tych dziedzin. Cztery wykłady pokazujące warsztat z czterech dziedzin pomocnych w przygotowaniu występu folklorystycznego był ważnym przypomnieniem ogólnych zasad dla zespołów i solistów ludowych, szczególnie w okresie zmniejszonych bezpośrednich spotkań warsztatowych. Materiał był przekazany zespołom regionalnym do bezpośredniego wielokrotnego odtworzenia – jako przygotowanie i podsumowanie do Biesiady Folkloru.

Warsztat pieśni pt. „O śpiewaniu w Kaliskiem dawniej i dziś” przygotowała etnomuzykolożka z Instytutu Sztuki PAN w Warszawie dr Arleta Nawrocka-Wysocka.

Warsztat tańca zaprezentował Piotr Kulka, kierownik i choreograf Zespołu „Wielkopolanie” z Poznania.

Warsztat muzyki  przygotował Krzysztof Rospondek, skrzypek z Kapeli z Kociny, muzykant i budowniczy instrumentów na Ziemi Kaliskiej, animator kultury w regionie. 

Warsztat obrzędu pt. „Rok obrzędowy w Wielkopolsce” przygotowała prof. UAM Anna W. Brzezińska z Poznania.


Warsztat pieśni ludowej – wykład dr Arlety Nawrockiej-Wysockiej

„O śpiewaniu w Kaliskiem dawniej i dziś”


Warsztat tańca ludowego – wykład Piotra Kulki


Warsztat muzyki ludowej – wykład Krzysztofa Rospondka


Warsztat obrzędu ludowego – wykład prof. UAM Anny Weroniki Brzezińskiej

„Rok obrzędowy w Wielkopolsce”

 


 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.