Warsztaty taneczne dla nauczycieli – fotorelacja

4 grudnia 2017

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, nawiązując do swoich długoletnich tradycji popularyzowania tradycji ludowych, zorganizowało po raz 12. Warsztaty folklorystyczne dla nauczycieli i instruktorów dziecięcych zespołów ludowych. Warsztaty odbyły się w siedzibie CKiS przy ul. Łaziennej  w Kaliszu w dniach 2-3 grudnia 2017 roku.

 

Warsztaty przeprowadzili specjaliści z zakresu tańca ludowego. W sobotę intensywne zajęcia prowadził – pierwszy raz w Kaliszu – Piotr Kulka – choreograf, folklorysta, kierownik Zespołu „Wielkopolanie” z Poznania. Przedstawił prezentację nt. różnorodności i bogactwa tańców wielkopolskich. Na scenie sali widowiskowej uczestniczki warsztatów uczyły się wybranych zabaw wielkopolskich, a także tańca narodowego – krakowiaka. Piotr Kulka jest autorem kilku książek do nauki folkloru tanecznego z Wielkopolski.

W kolejny dzień warsztaty poprowadziła Iwona Borkiewicz – pedagog, choreograf i instruktor zespołów folklorystycznych z Żerkowa, z Mieszkowa i z Noskowa. Nauczyła wybranych tańców z regionu opoczyńskiego. Pokazała także uczestnikom zajęć nagrania filmowe zespołów działających w okolicach Opoczna.

Zakres tematyczny warsztatów folklorystycznych był dostosowany do wieku dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych. W zajęciach wzięło udział kilkanaście nauczycielek z kaliskich i podkaliskich przedszkoli oraz szkół, a także instruktorek zespołów tanecznych. Dzięki warsztatom poszerzają swoją wiedzę o tradycjach tanecznych polskiej wsi i przekazuje te umiejętności młodemu pokoleniu.

Warsztaty odbyły się w ramach projektu „Przeszłość dla przyszłości – ciąg dalszy. Dokumentacja i popularyzacja kultury tradycyjnej Ziemi Kaliskiej” ze środków MKiDN, Województwa Wielkopolskiego oraz CKiS w Kaliszu.