12. Warsztaty Folklorystyczne dla Nauczycieli

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, nawiązując do swoich długoletnich tradycji popularyzowania tradycji ludowych, organizuje 12. Warsztaty Folklorystyczne dla Nauczycieli i Instruktorów dziecięcych zespołów ludowych. Warsztaty odbędą się w siedzibie CKiS przy ul. Łaziennej 6 w Kaliszu w dniach 2-3 grudnia 2017 roku (w godz. 10:00-16:00).

[Od: So. 02.12.] Potrwa do: Nd. 03.12.
Bilety: akredytacja 160 zł

Warsztaty Folklorystyczne poprowadzą specjaliści z zakresu tańca ludowego. Pan Piotr Kulka –choreograf, folklorysta, kierownik Zespołu „Wielkopolanie” z Poznania – pierwszego dnia warsztatów poprowadzi zajęcia z folkloru wielkopolskiego i tańca narodowego. Pani Iwona Borkiewicz – pedagog, choreograf i instruktor zespołów folklorystycznych z Żerkowa, z Mieszkowa i z Noskowa – drugiego dnia poprowadzi warsztaty z tańców regionu opoczyńskiego. Zakres tematyczny będzie dostosowany do poziomu dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych. Jesteśmy jednocześnie otwarci na Państwa sugestie dotyczące tematu Warsztatów. Propozycje można składać na karcie zgłoszenia.

Akredytacja na Warsztaty wynosi 160 zł i obejmuje koszty organizacyjne, dydaktyczne oraz koszty posiłków. Należy ją opłacić: przelewem na konto CKiS z dopiskiem: Warsztaty dla Nauczycieli lub gotówką na miejscu w dniu rozpoczęcia Warsztatów, albo przelewem po Warsztatach na podstawie faktury. Załączoną – wypełnioną i podpisaną – kartę należy przesłać do dnia 24 listopada 2017 na adres: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, ul. Łazienna 6, 62-800 Kalisz, faksem 62 767 23 18 lub e-mailem: ania@ckis.kalisz.pl. Koordynatorem Warsztatów Folklorystycznych jest Anna Gałczyńska,
tel. 62 765 25 45.

KARTA2017

PROGRAM 17