28. LA STRADA – PROLOG. Dzień pierwszy

Pierwszym wydarzeniem w ramach PROLOGU - imprez towarzyszących 28. Międzynarodowemu Festiwalowi Artystycznych Działań Ulicznych LA STRADA będzie teatralna reinterpretacja najważniejszego dramatu polskiego Romantyzmu...

[Od: Wt. 08.06.]
Bilety: wstęp wolny, 0,00

Plac CKiS – godz. 21.00

ORBIS TERTIUS – TRZECI TEATR LECHA RACZAKA

“Dziady”/ spektakl

DZIADY” reżyseria: Lech Raczak
Fundacja Orbis Tertius -Trzeci Teatr Lecha Raczaka

Lech Raczak, jeden z inicjatorów i najważniejszych twórców polskiego teatru plenerowego, pragnął przenieść zrealizowaną przez niego kilka lat temu adaptację Mickiewiczowskich „Dziadów” w przestrzeń nieteatralną. Marzenie to udało się zrealizować, choć na premierze Raczaka już zabrakło.

Reżyser nadał w spektaklu parytet słowu, gestom i muzyce skomponowanej przez Jacka Hałasa, harmonijnie współgrających z surową scenografią Bohdana Cieślaka.

Fundacja Orbis Tertius zaprasza na teatralną reinterpretację najważniejszego dramatu polskiego Romantyzmu, o którym zmarły w styczniu 2020 roku (!) Lech Raczak mówił słowa, które zdają się być komentarzem do następujących po tym miesięcy:

„Jeden z ważnych wątków „Dziadów” skupia się na obcowaniu żywych i umarłych. Dla mnie jest to ważne. Dzisiaj linia styku między namacalną materią życia a zaświatami przebiega przez łóżka szpitalne. Biel prześcieradeł przenosi nas w białe, nie dające cienia światło zaświatów, może w nieskalaną biel śniegów? W mroźną ciszę?…

Potępieńcy – i zesłańcy i czynownicy, generałowie i szarzy mieszkańcy piekieł – „a twarz każdego jest jak ich kraina / pusta, otwarta i dzika równina” – wyłaniają się z zamieci: „tu ludzie biegną, każdego mróz goni”. Taki byłby główny pomysł na nową interpretację „Dziadów” – zobaczyć dramat z perspektywy zamykającego Część III „Ustępu”, którego w zasadzie nie poddawano teatralnym sprawdzianom i interpretacjom. A siła i poezji, i „reporterskiego” opisu tego fragmentu mickiewiczowskiego dzieła jest do dziś porażająca, nie mniejsza niż „Piekła” Dantego.”

Reżyseria: Lech Raczak
Asystent reżysera: Paweł Stachowczyk
Muzyka: Jacek Hałas
Scenografia: Bohdan Cieślak

Asystent scenografa: Tomasz Ryszczyński
Ruch sceniczny: Bartek Raźnikiewicz
Kostiumy: Natalia Kołodziej
Światło: Krzysztof Urban

Obsada: Małgorzata Walas-Antoniello, Janusz Stolarski, Adam Kupaj, Paweł Stachowczyk, Lech Wołczyk, Hubert Kułacz, Mikołaj Fajfer, Marta Pautrzak, Jagoda Gruszczyńska

Spektakl zrealizowany w 2015 roku w ramach Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej – „Klasyka Żywa”, zorganizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego dla uczczenia przypadającego w 2015 roku jubileuszu 250‑lecia teatru publicznego w Polsce. Premiera wersji plenerowej: 2021

Z recenzji:

„Lech Raczak wystawił “Dziady”, dzieląc ich tekst na fragmenty i mieszając je tak, jak podzielona i wymieszana jest współczesna Polska.”

„Reżyser zrezygnował z konsekwentnej konstrukcji postaci scenicznych. W jego spektaklu to nie stabilne charaktery determinują sposób podawania tekstu “Dziadów”, a tekst wpływa na zachowanie aktorów w konkretnych scenach. Aktorzy wzbogacają go często symbolicznymi gestami, czasem także modulując głosy poza granicę naturalnej wymowy.

„(…)’Dziady’ to spektakl, w którym poetyckie brzmienia tekstu, wzbogacająca je muzyczność i fizyczne działania aktorów mają równorzędne znaczenie. Wydaje się, że Raczak chciał mówić o współczesnej Polsce widzianej z perspektywy historii, której sam był uczestnikiem i świadkiem, równocześnie zachowując do niej zdrowy dystans. Z wyczuciem unika wątków martyrologicznych i nadmiernego patosu w scenach aktorskich. Jego motywacją wydaje się tropienie duchów obecnych w świadomości tych współczesnych Polaków, którzy świadomi są zarówno historycznych, jak i politycznych uwikłań swojego kraju.”

– Piotr Dobrowolski, Czas Kultury/Onet

https://www.facebook.com/Orbis-Tertius-578856168870251/

Wydarzenie jest realizowane w ramach zadania “Lech Raczak 2019 – Gra z teatrem” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
Wydarzenie dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Poznania.  #PoznańWspiera


Lech Raczak (1946 – 2020) – reżyser, autor scenariuszy teatralnych, dramaturg. Autor  uznanych tekstów teatrologicznych publikowanych na całym świecie. W 1964 roku był współzałożycielem Teatru Ósmego Dnia, później, do lat 90. – kierownikiem artystycznym i reżyserem przedstawień tego zespołu. Wraz z nim zapoczątkował w Polsce okres teatralnej kontestacji – artystyczny protest przeciw nadużyciom władzy, skostniałym strukturom społecznym i stereotypowi w sztuce.

Był dyrektorem artystycznym Teatru Polskiego w Poznaniu, dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Malta. Współpracował z licznymi niezależnymi zespołami w Polsce i zagranicą – m.in we Włoszech, gdzie spędził znaczną część życia. Reżyserował na deskach wielu teatrów dramatycznych. Był nauczycielem akademickim na UAM i Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Prowadził warsztaty teatralne w całej Europie.

Laureat licznych nagród i odznaczeń – m.in. „Superpaszportu” tygodnika „Polityka”, nagrody Konrada Swinarskiego, medalu Alumno Bene Merenti UAM, Nagrody Artystycznej Miasta Poznania czy nagrody Ministra Kultury i Sztuki – medalu Zasłużony Kulturze – Gloria Artis.

Założona przez niego w 2013 roku Fundacja Orbis Tertius, a wraz z nią Trzeci Teatr, nastawione są m.in. na wspieranie, ochronę i propagowanie twórczości teatralnej oraz aktywności kulturalnej, a także opiekę nad dorobkiem artystycznym Lecha Raczaka.

Lech Raczak zmarł nagle 17 stycznia 2020 roku.


08.06. – 12.06. ulice Kalisza

PSAK/MDK – „Ulicami miasta”
happeningi

wypatrujcie, gdzieś tam na mieście…

https://studium.kalisz.pl/

http://www.mdk.kalisz.pl/


28.LA STRADA – PROLOG. PROGRAM

28. LA STRADA – tradycja a nowoczesność. PROGRAM


Plac CKiS – codziennie czynny ogródek na tarasie (Kulinarny Łącznik)


Kierownik artystyczny – Katarzyna Guzowska-Lelental

Pomysłodawca i kierownik artystyczny do 26. edycji – Andrzej Tylczyński

Projekt plakatu i afisza: Tomasz Wolff


Organizator:   

Partnerzy:       

Wsparcie finansowe:

 

 

Sponsor Główny: 

Sponsorzy:     

Partner medialny: