7. Fingerstyle Feeling Festival – konkurs

REGULAMIN INDYWIDUALNEGO OTWARTEGO KONKURSU FINGERSTYLE FEELING NA GITARĘ W RAMACH 7. FINGERSTYLE FEELING FESTIVAL, KALISZ 2017

[Od: So. 22.04.]

f2

plakat-2017REGULAMIN
INDYWIDUALNEGO OTWARTEGO KONKURSU
FINGERSTYLE FEELING NA GITARĘ W RAMACH
7. FINGERSTYLE FEELING FESTIVAL, KALISZ 2017

ORGANIZATOR KONKURSU
Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu

MIEJSCE I TERMIN KONKURSU
Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, ul. Łazienna 6
22 kwietnia 2017 (sobota), godz. 12.00

 

CELE
1. Popularyzacja instrumentu, jakim jest gitara akustyczna oraz promowanie techniki zwanej Fingerstyle.
2. Możliwość zaprezentowania swoich umiejętności oraz ich konfrontacji z profesjonalną oceną.
3. Integracja środowiska muzycznego oraz wymiana doświadczeń artystycznych.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby grające na gitarze akustycznej lub klasycznej.
2. Zgłoszenia przyjmowane będą do 12 kwietnia 2017r.
3. Aplikację uczestnictwa należy złożyć drogą elektroniczną wysyłając maila zgłoszeniowego z podanymi danymi osobowymi oraz dowodem wpłaty w wysokości 35,00 zł dokonanej na konto Organizatora:
Alior Bank S.A. 87 2490 0005 0000 4530 5325 5590.
W tytule przelewu proszę podać swoje imię i nazwisko oraz dopisek „Konkurs FF7″.
4. Lista zakwlifikowanych uczestników Konkursu będzie prezentowana na profilu festiwalowym na facebooku.
5. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu zobowiązany jest dostarczyć Organizatorowi tytuł wykonanego przez siebie utworu ze wskazaniem autora muzyki.

PRZEBIEG KONKURSU
1. Początek Konkursu przewidziano na godzinę 12.00
2. Każdy z uczestników może wykonać jeden utwór nie dłuższy niż 7 minut.
3. Jury złożone z profesjonalnych muzyków oraz osobistości z branży muzycznej wyłoni zwycięzcę Konkursu oraz laureatów pozostałych miejsc.
4. Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu festiwalu Fingerstyle Feeling VII.
5. Zwycięzca/y zaprezentuje/ą konkursowy utwór na scenie CKiS tuż po ogłoszeniu wyników.
6. Na scenie może przebywać nie więcej niż 2 uczestników konkursu.
7. Opłata konkursowa dotyczy każdego uczestnika konkursu z osobna.
8. Utwory konkursowe można prezentować w następujących konfiguracjach:
– gitara akustyczna solo – utwór instrumentalny (jeden wykonawca)
– gitara akustyczna solo – utwór instrumentalno-wokalny (jeden wykonawca)
– gitara akustyczna i wokal – utwór instrumentalno-wokalny (dwoje wykonawców)
– dwie gitary akustyczne –  utwór instrumentalny (dwoje wykonawców)
– dwie gitary akustyczne  – utwór instrumentalno-wokalny (dwoje wykonawców)

NAGRODY
1. Nagrodę główną Konkursu stanowi gitara akustyczna ufundowana przez firmę Baton Rouge
2. Laureaci II i III miejsca otrzymają  nagrody rzeczowe.
3. Na laureacie konkursu spoczywa obowiązek pokrycia wszelkich zobowiązań podatkowych (10% wartości nagrody) wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
(art. 30 ust.1, pkt 2 ).
4. Środki finansowe wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych laureat przekaże w formie gotówki bezpośrednio w siedzibie Organizatora, Kalisz, ul. Łazienna 6 przed odebraniem nagrody.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Koszty związane z udziałem w Konkursie (nocleg, wyżywienie, podróż) pokrywa uczestnik Konkursu.
2. Decyzje podjęte przez jury są ostateczne. Laureatom i wykonawcom nie przysługuje odwołanie.
3. Nagrody mogą być wysłane na koszt odbiorcy po złożeniu Organizatorowi zlecenia wysyłki.
4. Uczestnik zezwala na wykorzystanie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia w zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy z Organizatorem oraz na bezpłatną prezentację swojego wizerunku na fotografiach i w materiale filmowym zarejestrowanym w celach związanych z  popularyzacją Konkursu.
5. Organizator nie ponosi kosztów i odpowiedzialności za ubezpieczenie uczestników Konkursu.
6. Organizator zapewni profesjonalną aparaturę nagłośnieniową.
7. Przesłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją zasad Regulaminu.
8. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.
9. Dodatkowych informacji udziela Kierownik Artystyczny 7. Fingerstyle Feeling Festival Michał Szczęsny, michal.szczesny84@gmail.com

regulamin


1aa  1f

1bb

f1d3lepart cafe kalisz

 

1eeee