Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej 2018 w Brzezinach

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza na Biesiadę Folkloru Ziemi Kaliskiej 2018 – Regionalny Przegląd Zespołów Folklorystycznych Południowej Wielkopolski, który odbędzie się w Brzezinach koło Kalisza w dniach 7-8 lipca 2018. Przegląd ma charakter konkursu.

[Od: So. 07.07.] [Od: Nd. 08.07.]

W programie:
– w sobotę przegląd zespołów od 16.00 do 18.30
– w niedzielę przegląd od 11.00 do 19.00
– warsztaty i targi sztuki ludowej od 12.00 do 18.00
Na warsztatach będzie można się nauczyć haftu nasnuwanego, koronki frywolitki, wyplatania z wikliny i ze słomy, rzeźbienia w drewnie.
– potańcówka o 19.00,
– o 20.30 ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

Na wszystkie działania wstęp wolny!

Przegląd ma charakter konkursu. Powołane przez CKiS w Kaliszu Jury złożone z etnomuzykologów, etnochoreografa i etnologów wyłoni najlepsze prezentacje zespołów ludowych w subregionie Południowej Wielkopolski oraz przyzna nagrody i wyróżnienia. Podczas Biesiady Folkloru odbędą się także Warsztaty i Targi Sztuki Ludowej jako promocja twórczości rękodzielniczej regionu. Współorganizatorem Biesiady Folkloru 2018 jest Gminny Ośrodek Kultury w Brzezinach.

Wianki z Dąbrowy

Wianki z Dąbrowy

Głównym założeniem Biesiady jest ochrona i dokumentacja najcenniejszych tradycji regionalnych w dziedzinie folkloru, a także możliwość spotkania się środowiska twórców i kontynuatorów kultury ludowej w celu wymiany doświadczeń oraz konsultacji z folklorystami. Dlatego ważne jest, aby wybrać do przeglądu utwory cenne, oryginalne, nie prezentowane na poprzednich Biesiadach Folkloru, charakterystyczne dla miejsca działalności zespołu.

Regionalny Przegląd Zespołów Folklorystycznych Południowej Wielkopolski to konkurs odbywający się w cyklu 2-letnim od lat 80-tych XX wieku. Na scenie plenerowej nad zalewem brzezińskim zaprezentują się niemal wszystkie zespoły śpiewacze, taneczne, obrzędowe oraz kapele i soliści z tej części Wielkopolski.

Załączamy Regulamin Biesiady Folkloru i kartę zgłoszenia, którą wypełnioną należy odesłać do Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu do dnia 25 czerwca 2018 roku. Prosimy o określenie w karcie zgłoszenia, którego dnia zespół może wystąpić (sobota lub niedziela). CKiS w Kaliszu nie pokrywa kosztów dojazdu zespołów do Brzezin. Organizatorzy zapewniają gorący posiłek dla każdego uczestnika.
Koordynatorem Biesiady Folkloru jest Anna Gałczyńska tel. 62 765 25 45, fax 62 767 23 18 lub e-mail: ania@ckis.kalisz.pl.

REGULAMIN Biesiada 2018

karta zgłoszenia


RAMOWY PROGRAM BIESIADY FOLKLORU ZIEMI KALISKIEJ 2018

 7.07. sobota
od godz. 15:30 – rejestracja Uczestników
godz. 16:00-19:00 – prezentacje Zespołów

8.07. niedziela
od godz. 10:30 – rejestracja Uczestników
godz. 11:00-19:00 – prezentacje Zespołów / Warsztaty i Targi Sztuki Ludowej
godz. 19:00-20:30 – POTAŃCÓWKA / obrady jury
godz. 20:30 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród, zakończenie Biesiady Folkloru 2018

Ramowy Program Biesiady Folkloru 2018 może ulec zmianie w zależności od ilości Uczestników.


PROGRAM Biesiada Folkloru 2018

od godz. 15:30 – rejestracja zespołów

godz. 16:00-18:15

 1. Zespół Śpiewaczy OPATOWIANIE z Opatówka, pow. kaliski                        10 min
 2. Leon Lewandowski z Jagodzińca, pow. kaliski (skrzypce)                               6 min
 3. Stanisława Musielak z Kalisza (śpiew)                                                                 6 min
 4. Zespół Śpiewaczy ŁAGIEWNICZANIE z Łagiewnik, pow. krotoszyński     10 min
 5. Kapela z KOCINY, pow. ostrowski                                                                       10 min
 6. Krystyna Felka z Łagiewnik, pow. krotoszyński (śpiew)                                   6 min
 7. Zespół Folklorystyczny PIWONICE z Kalisza                                                      10 min
 8. Janina Plichta z Czempisza, pow. kaliski (śpiew)                                               6 min
 9. Lucjan Dymarczyk z Aleksandrii, pow. kaliski (harmonia)                               6 min
 10. Wanda Gorgol i Kinga Gorgol z Kalisza Duży/Mały                                    6 min
 11. Zespół z KOCINY, pow. ostrowski                                                                         10 min
 12. Kapela Ludowa BRZEZINY I skład z Brzezin, pow. kaliski                               10 min
 13. Zespół Śpiewaczy CIŚWICZANIE z Ciświcy, pow. jarociński                           10 min
 14. Mirosława Gajda z Kociny, pow. ostrowski (śpiew)                                             6 min
 15. Zespół Ludowy GŁOGOWIANIE z Głogowej, pow. ostrowski                           15 min
 16. Zespół Pieśni BRZEZINIANKI z Brzezin, pow. kaliski                                       10 min

godz. 18:15-19:00 KONSULTACJE JURY DLA KIEROWNIKÓW ZESPOŁÓW


niedziela 8 lipca

od godz. 10:30 – rejestracja zespołów

godz. 11:00-13:10

 1. Zespół Śpiewaczy ŁĄKOCANIE z Łąkocin, pow. ostrowski                                  10 min
 2. Zespół Pieśni i Tańca GORZYCZANIE z Gorzyc Wielkich, pow. ostrowski      10 min
 3. Zespół Śpiewaczy CEKOWIANKI z Cekowa, pow. kaliski                                  10 min
 4. Janina Żarczyńska z Liskowa, pow. kaliski (śpiew)                                             6 min
 5. Kapela Ludowa BRZEZINY II. skład, pow. kaliski                                             10 min
 6. Zespół KOŹMINIACY z Koźminka, pow. kaliski                                                   10 min
 7. Brygida Olszewska i Emilia Olszewska z Cekowianek, pow. kaliski            6 min
 8. Zespół Folklorystyczny LISKOWIANIE z Liskowa, pow. kaliski                       10 min
 9. Zofia Pyrek z Koźminiaków, pow. kaliski (śpiew)                                                   6 min
 10. Zespół Tańca Ludowego SWOJACY gr. dziecięca z Moszczanki, pow. ostrow. 20 min
 11. Brygida Olszewska z Cekowa, pow. kaliski (śpiew)                                               6 min
 12. Antoni Szubert ze Swojaków, pow. ostrowski (dudy)                                            6 min
 13. Zespół Tańca Ludowego SWOJACY gr. młodzieżowa z Moszczanki             10 min
 14. Kapela Ludowa SAMI SWOI z Opatówka, pow. kaliski                                         10 min

godz. 13:10-13:25 KONSULTACJE JURY DLA KIEROWNIKÓW ZESPOŁÓW

godz. 13:10-14:00 przerwa obiadowa/występy pozakonkursowe / warsztaty
Na warsztatach będzie można się nauczyć haftu nasnuwanego, koronki frywolitki, wyplatania z wikliny i ze słomy, rzeźbienia w drewnie.

godz. 14:00-16:15

 1. Zespół Folklorystyczny DORUCHOWIANIE gr. męska, pow. ostrzeszowski 10 min
 2. Halina Wałęsa z Nowej Wsi, pow. krotoszyński (śpiew)                                  6 min
 3. Zespół Śpiewaczy DĄBROWIANKI z Dąbrowy, pow. jarociński                   10 min
 4. Małgorzata Pacholska z Korzeniewa, pow. kaliski (śpiew)                             6 min
 5. Zespół Śpiewaczy WIANKI z Dąbrowy, pow. jarociński                                  10 min
 6. Alina Florczyk z Dąbrowy, pow. jarociński (śpiew)                                           6 min
 7. Zespół Folklorystyczny DORUCHOWIANIE, pow. ostrzeszowski                10 min
 8. Krystyna Melczak z Dąbrowy, pow. jarociński (śpiew)                                    6 mi
 9. Zespół Śpiewaczy KORZENIEWIANKI z Korzeniewa, pow. kaliski               10 min
 10. Mirosława Juskowiak z Nowej Wsi, pow. krotoszyński (śpiew)                    6 min
 11. Zespół Folklorystyczny SNUTKI z Potarzycy, pow. jarociński
  PIERZOWINY W POTARZYCY                                                                                25 min
 12. Zespół Śpiewaczy KALINA z Nowej Wsi, pow. krotoszyński                        10 min
 13. Marta Kaczmarek ze Snutek z Potarzycy (śpiew)                                              6 min
 14. Zespół Folklorystyczny SNUTKI z Potarzycy TANIEC                                      20 min

godz. 16:15-16:30 KONSULTACJE JURY DLA KIEROWNIKÓW ZESPOŁÓW

godz. 16:15-17:00 przerwa/występy pozakonkursowe / warsztaty
Na warsztatach będzie można się nauczyć haftu nasnuwanego, koronki frywolitki, wyplatania z wikliny i ze słomy, rzeźbienia w drewnie.

godz. 17:00-19:00

 1. Józefa Marciniak z Kobierna, pow. krotoszyński (śpiew)                                   6 min
 2. Zespół Śpiewaczy KOBIERZANKI z Kobierna, pow. krotoszyński                   10 min
 3. Zespół Pieśni i Tańca OŁOBOK, pow. ostrowski                                                    20 min
 4. Jadwiga Grzesiak z Kobierna, pow. krotoszyński (śpiew)                                   6 min
 5. Lech Owczarek i Alicja Szulc z Doruchowa Duży/Mały                                  6 min
 6. Zespół Śpiewaczy KALINA z Blizanowa, pow. kaliski                                         10 min
 7. Kapela Ludowa BRZEZINY III. skład, pow. kaliski                                             10 min
 8. Zespół Śpiewaczy BIADKOWIANKI z Biadek, pow. krotoszyński                     10 min
 9. Lech Owczarek z Doruchowa, pow. ostrzeszowski (śpiew)                                    6 min
 10. Zespół Śpiewaczy OŁOBOK, pow. ostrowski                                                             10 min
 11. Maria Pierunek z Lutogniewa, pow. krotoszyński                                                   6 min
 12. Kapela Ludowa KALINA z Blizanowa, pow. kaliski                                              10 min
 13. Zespół Śpiewaczy LUTOGNIEWIACY z Lutogniewa, pow. krotoszyński         10 min
 14. Kapela Ludowa z Żegocina, pow. pleszewski                                                      10 min

godz. 19:00-20:30 potańcówka TAŃCE BLISKO ZIEMI / obrady jury

godz. 20:30-21:00 OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD

godz. 21:00-21:15 KONSULTACJE JURY DLA KIEROWNIKÓW ZESPOŁÓW

ZAKOŃCZENIE Biesiady Folkloru Ziemi Kaliskiej 2018

Biesiadę zakończy potańcówka o godz. 19.00, a zwieńczy ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

Na Biesiadę i potańcówkę wstęp wolny!

 

 


Biesiada Folkloru 2018 odbywa się w ramach projektu CKiS w Kaliszu pn. „Grajcie skrzypce, grajcie basy. Dokumentacja i popularyzacja ludowych tradycji muzycznych Ziemi Kaliskiej” z udziałem środków MKiDN oraz Województwa Wielkopolskiego.