Festiwal muzyki tradycyjnej MELODIE STAMTĄD 2017

Centrum Kultury i Sztuki zaprasza na Festiwal muzyki tradycyjnej MELODIE STAMTĄD 2017 w Kaliszu w ramach projektu „Przeszłość dla przyszłości – ciąg dalszy. Dokumentacja i popularyzacja kultury tradycyjnej Ziemi Kaliskiej”. W sobotę 8 lipca na placu CKiS przy Parku Miejskim - konkurs dla muzyków i śpiewaków ludowych, targi sztuki ludowej, a na zakończenie potańcówka przy muzyce tradycyjnej granej na żywo.

[Od: So. 08.07.] [Od: So. 08.07.]

Festiwal muzyki tradycyjnej MELODIE STAMTĄD 2017 nawiązuje do płyty wydanej w 2015 przez IS PAN w Warszawie i CKiS w Kaliszu z nagraniami archiwalnymi z Ziemi Kaliskiej. Festiwal jest spotkaniem ludzi współczesnych z tradycją i kulturą muzyczną regionu – teraźniejszości z przeszłością.

 

PROGRAM
sobota 8 lipca 2017,
Kalisz, plac CKiS przy Parku Miejskim, ul. Łazienna 6
godz. 15:00 – rejestracja uczestników
godz. 15:15-18:00 – prezentacje konkursowe, targi sztuki ludowej
godz. 18:00-19:00 – warsztaty tańców tradycyjnych
godz. 19:00-20:30 – obrady jury i ogłoszenie wyników
godz. 19:00-22:00 – Tańce blisko ziemi – potańcówka tradycyjna

 

PROGRAM

 

regulamin Festiwalu Melodie stamtąd
I Informacje ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Konkurs odbywa się w ramach Festiwalu MELODIE STAMTĄD w Kaliszu. Jest to pierwsza edycja Festiwalu.
2. Celem konkursu jest popularyzacja muzyki tradycyjnej regionu kaliskiego, zachowanej w nagraniach archiwalnych oraz na płycie „Melodie stamtąd” wydanej w 2015 roku przez IS PAN w Warszawie i CKiS w Kaliszu.
3. W Jury konkursu zasiadają eksperci, znawcy polskiej muzyki ludowej oraz muzycy – praktycy żywego dziedzictwa muzycznego.
4 .Organizator zachęca do twórczego podejścia do materiału źródłowego, jednym z celów Festiwalu jest pokazanie twórcom, że muzyka źródłowa może stanowić doskonałą bazę dla artystycznych interpretacji. Festiwal ma być przede wszystkim spotkaniem i zabawą pasjonatów i kontynuatorów muzyki tradycyjnej Ziemi Kaliskiej.

II Uczestnicy
1. Festiwal muzyki tradycyjnej MELODIE STAMTĄD 2017 odbędzie się dnia 8 lipca 2017 roku w siedzibie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, na placu przy Parku Miejskim.
2. W konkursie mogą wziąć udział muzycy, śpiewacy oraz wykonawcy interpretujący muzykę tradycyjną:
– soliści instrumentaliści,
– soliści wokaliści,
– zespoły instrumentalne i instrumentalno-wokalne,
– zespoły śpiewacze.
W kategoriach solistycznych dopuszczalny jest akompaniament. Wykonawcy zaprezentują dwa utwory, w tym jeden musi pochodzić z płyty „Melodie stamtąd”, drugi – ze zbiorów nagrań dra Jarosława Lisakowskiego lub Jadwigi i Mariana Sobieskich. Czas trwania prezentacji konkursowej nie może przekroczyć 15 minut. W przypadku przekroczenia czasu jurorzy mogą przerwać prezentację.
3. Jury po wysłuchaniu prezentacji konkursowych przyzna I, II i III nagrodę kierując się kryteriami oceny jak: poziom wykonania, dobór repertuaru, styl, atrakcyjność przekazu scenicznego, świadomość źródła. Jury ma także możliwość przyznania wyróżnień. Jury ocenia prezentacje uczestników bez podziału na kategorie. Tak też są przyznawane nagrody.

Koszty dojazdu i ubezpieczenia Uczestników Festiwalu pokrywają instytucje delegujące. Na miejscu będzie możliwość kupienia wyżywienia i napojów.

Szczegółowe informacje organizacyjne zostaną udzielone zakwalifikowanym wykonawcom.

III Zgłoszenia
Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie wypełnionej i podpisanej karta zgłoszenia 2017 2017 do 26 czerwca 2017 r. W przypadku zgłoszeń przesyłanych pocztą tradycyjną decyduje data stempla pocztowego.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu
ul. Łazienna 6, 62-800 Kalisz
tel. 62 765 25 45 fax 62 767 23 18
e-mail: ania@ckis.kalisz.pl

Informacje o Wykonawcy zawarte w karcie uczestnictwa Organizator może wykorzystać w materiałach informacyjno-promocyjnych oraz w komunikatach prasowych.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.

 


Festiwal odbywa się w ramach projektu „Przeszłość dla przyszłości – ciąg dalszy. Dokumentacja i popularyzacja kultury tradycyjnej Ziemi Kaliskiej” ze środków MKiDN, Województwa Wielkopolskiego i CKiS w Kaliszu. Festiwal dofinansowano ze środków Województwa Wielkopolskiego.