Festiwal muzyki tradycyjnej MELODIE STAMTĄD 2021

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza na trzecią edycję Festiwalu muzyki tradycyjnej MELODIE STAMTĄD 2021. W programie konkurs zespołów śpiewaczych i kapel z regionu, targi i warsztaty sztuki ludowej, warsztaty tańca i potańcówka Tańce blisko ziemi przy muzyce na żywo.

[Od: Nd. 05.09.]
Bilety: wstęp wolny

Festiwal muzyki tradycyjnej

MELODIE STAMTĄD 2021

Kalisz, ul. Łazienna 6

plac CKiS przy Parku Miejskim

niedziela 5 września

 

Festiwal w 2019

Festiwal w 2019

PROGRAM Festiwalu 2021

 • 15:00 (zbiórka na Rynku Głównym)

korowód śpiewaków i muzykantów ludowych z Rynku Głównego do CKiS

 • 15:30

konkurs zespołów śpiewaczych, kapel ludowych i solistów z regionu /scena pod namiotem harmonogram konkursu

warsztaty i targi sztuki ludowej prowadzone przez twórców z regionu w dziedzinach:

warsztaty sztuki ludowej w 2019

warsztaty sztuki ludowej w 2019

haft goliński i angielski, koronka frywolitka, makatki, bibułkarstwo, tradycyjne ozdoby z papieru, plecionkarstwo i słomkarstwo, wikliniarstwo, rzeźba w drewnie, instrumenty ludowe /namiot, plac Targi Festiwal 21 lista

 • 17:30-17:40 przerwa w konkursie / krótkie warsztaty tańca /namiot
 • 19:30

potańcówka Tańce blisko ziemi – gra i prowadzi zabawy Kapela z Kociny /namiot

obrady jury konkursu

 • 20:30

ogłoszenie wyników konkursu /scena

potańcówka Tańce blisko ziemi – grają kapele z regionu /namiot

Festiwal prowadzi Małgorzata Godorowska

Kierownictwo artystyczne i organizacyjne – Anna Gałczyńska


Celem Festiwalu jest popularyzacja muzyki tradycyjnej regionu kaliskiego, zachowanej w nagraniach archiwalnych oraz na płytach „Melodie stamtąd” wydanych w latach 2015-2017 przez IS PAN w Warszawie i CKiS w Kaliszu. W konkursie uczestnicy – zespoły, kapele i soliści z regionu – przedstawią swoją interpretację melodii wydanych na płytach i dostępnych w źródłach pisanych, zebranych w XX wieku przez etnomuzykologów Jarosława Lisakowskiego, Jadwigę i Mariana Sobieskich, a także przez najsłynniejszego – Oskara Kolberga w XIX w. Chcemy zachęcić do twórczego podejścia do materiału źródłowego oraz pokazać twórcom, że muzyka źródłowa może stanowić doskonałą bazę dla artystycznych interpretacji. Na najciekawsze wykonania – czekają nagrody.

Po konkursie wszyscy będą mogli wziąć udział w prawdziwej potańcówce na ludowo „Tańce blisko ziemi”, na której zagrają regionalne kapele ludowe, przybliżając mieszkańcom i przyjezdnym muzykę tradycyjną oraz najprostsze formy tańca ludowego. Podczas całego Festiwalu otwarte dla wszystkich warsztaty rękodzielnicze z hafciarstwa, koronkarstwa, plecionkarstwa czy rzeźby w drewnie poprowadzą twórcy ludowi z całej Południowej Wielkopolski. Zwieńczeniem będzie ogłoszenie wyników konkursu z wręczeniem nagród. Na miejscu strawę dla ciała przygotuje KAMA SUSHI z Kalisza. Festiwal jest spotkaniem oraz zabawą pasjonatów i kontynuatorów muzyki tradycyjnej Ziemi Kaliskiej. Zapraszamy na najważniejsze spotkanie z kulturą tradycyjną na zakończenie wakacji.

Festiwal MELODIE STAMTĄD 2019

Festiwal MELODIE STAMTĄD 2017

 

WSTĘP WOLNY

Organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu ckis.kalisz.pl

Partner medialny: radioCENTRUM_106.4

 


REGULAMIN KONKURSU

I. Informacje ogólne

 1. Konkurs odbywa się w ramach Festiwalu MELODIE STAMTĄD w Kaliszu. To trzecia edycja Festiwalu, podczas którego będą także warsztaty i targi sztuki ludowej oraz potańcówka Tańce blisko ziemi. Organizatorem jest Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
 2. Celem konkursu jest popularyzacja muzyki tradycyjnej regionu kaliskiego, zachowanej
  w nagraniach archiwalnych oraz na płytach „Melodie stamtąd” wydanych w latach 2015-2017 przez IS PAN w Warszawie i CKiS w Kaliszu.
 3. W Jury konkursu zasiadają eksperci, znawcy polskiej muzyki ludowej oraz muzycy – kultywujący lokalną praktykę muzyczną.
 4. Organizator zachęca do twórczego podejścia do materiału źródłowego. Jednym z celów Festiwalu jest pokazanie twórcom i wykonawcom, że muzyka tradycyjna może stanowić doskonałą bazę dla artystycznych interpretacji. Festiwal ma być przede wszystkim spotkaniem i zabawą pasjonatów i kontynuatorów muzyki tradycyjnej Ziemi Kaliskiej.

II.Uczestnicy

 1. Festiwal muzyki tradycyjnej MELODIE STAMTĄD 2021 odbędzie się dnia 5 września 2021 roku w siedzibie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, na placu przy Parku Miejskim.
 2. W konkursie mogą wziąć udział muzycy, śpiewacy oraz wykonawcy interpretujący muzykę tradycyjną z Południowej Wielkopolski:

– soliści instrumentaliści,

– soliści wokaliści (dopuszczalny akompaniament),

– zespoły instrumentalne i instrumentalno-wokalne,

– zespoły śpiewacze (dopuszczalny akompaniament).

 

Wszyscy uczestnicy zaprezentują trzy utwory, w tym jeden utwór obowiązkowy – do wyboru z 5 utworów z płyt „Melodie stamtąd” cz. I (2015) i cz. II (2017):

Niedaleko wieś ode wsi wyk. Anna Bukwa MS I nr 31, 31 Ścieżka MS I

Ubogi ja Jan, podrygałek mam wyk. Szymon Kołodziejczyk MS I nr 70, MS I Ścieżka 70, MS I Ścieżka 69 F. Nowak

Przyjechało sześć panów w powozie wyk. Józefa Staszak MS II nr 36, MS II Ścieżka 36

Leciał ptaszek lasem wyk. Maria Kaczmarek MS II nr 41, MS II Ścieżka 41

Zakukała kukułeczka za buorem wyk. Józefa Staszak MS II nr 43; MS II Ścieżka 43

drugi i trzeci utwór – ze zbiorów nagrań dra Jarosława Lisakowskiego
lub Jadwigi i Mariana Sobieskich, a także ze zbiorów regionalnych Oskara Kolberga
.
Czas trwania prezentacji konkursowej nie może przekroczyć 15 minut.

 1. Jury po wysłuchaniu prezentacji konkursowych przyzna nagrody finansowe i statuetki kierując się następującymi kryteriami oceny: poziom wykonania, dobór repertuaru, styl, atrakcyjność przekazu scenicznego, świadomość źródła. Jury ma także możliwość przyznania wyróżnień. Jury ocenia prezentacje uczestników bez podziału na kategorie, chyba że zdecyduje inaczej. Nagroda główna wyniesie 2000 zł brutto. Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa.

Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu i ubezpieczenia. Organizator zapewni uczestnikom Festiwalu poczęstunek i napoje. Na miejscu będzie także możliwość kupienia wyżywienia. Szczegółowe informacje organizacyjne zostaną udzielone zakwalifikowanym wykonawcom.

RAMOWY PROGRAM FESTIWALU 2021

godz. 15:00-19:00 – prezentacje konkursowe, targi i warsztaty sztuki ludowej

godz. 19:00-20:30 – obrady Jury i ogłoszenie wyników

godz. 19:00-22:00 – Tańce blisko ziemi – potańcówka

 

III. Zgłoszenia

W celu zgłoszenia do udziału w konkursie należy przesłać wypełnioną i podpisaną kartę uczestnictwa do 29 sierpnia 2021 r. W przypadku zgłoszeń przesyłanych pocztą tradycyjną decyduje data stempla pocztowego. Organizator ma prawo wyboru uczestników konkursu. Przesłanie karty nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do konkursu.

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, ul. Łazienna 6, 62-800 Kalisz, tel. 62 765 25 45,

e-mail: ania@ckis.kalisz.pl, koordynator Anna Gałczyńska

www.ckis.kalisz.pl, www.folklor.kalisz.pl, FB/Folklor-południowej-Wielkopolski

Informacje o Wykonawcy zawarte w karcie uczestnictwa Organizator może wykorzystać
w materiałach informacyjno-promocyjnych oraz w komunikatach prasowych. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

 

IV. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy oraz wszelkie inne osoby biorące udział w Festiwalu, w tym jako widzowie, są zobowiązani do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa
  w szczególności związanych z obowiązującym stanem zagrożenia epidemią lub stanem epidemii, w tym zwłaszcza aktualnych przepisów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem któregokolwiek z tych stanów.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
 3. Festiwal odbywa się w ramach zadania „Melodie stamtąd. Festiwal, Estrady Folkloru
  i warsztaty Ziemi Kaliskiej”. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

karta festiwal 21

regulamin Festiwalu Melodie stamtąd 21

Więcej o płytach Melodie stamtąd cz. II


Festiwal 2021 odbywa się w ramach zadania Melodie stamtąd. Festiwal, Estrady Folkloru i warsztaty Ziemi Kaliskiej dofinansowanego ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego oraz ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.