Finał 17. Kaliskich Spotkań Teatralnych Przedszkolaków

[Od: Pt. 19.05.]

Finał 17. Kaliskich Spotkań Teatralnych Przedszkolaków odbędzie się w dniu 19 maja w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.

Kaliskie Spotkania Teatralne Przedszkolaków są jedną z najbardziej prestiżowych form działalności artystycznej małych dzieci w województwach wielkopolskim, dolnośląskim i łódzkim.

W imprezie uczestniczy corocznie około 500 małych aktorów oraz 1500 młodych i dorosłych odbiorców teatralnej sztuki małego dziecka. Kaliskie Spotkania Teatralne Przedszkolaków składają się z trzech etapów. Pierwszy obejmuje eliminacje w przedszkolach i szkołach, drugi – finał, który odbywa się w CKiS w Kaliszu (19 maja), a zwieńczeniem imprezy jest Gala Festiwalowa w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego.

Najważniejsze cele, jakie stawiają sobie organizatorzy Spotkań, w których biorą udział dzieci z kaliskich przedszkoli, to:
– wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach aktywności,
– prezentacja umiejętności artystycznych dzieci,
– wspieranie rozwoju dziecka w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym,
– dostarczanie przedszkolakom doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna treści utworów literackich,
– popularyzacja literatury dziecięcej (bajki, baśni, legendy) wśród dzieci i dorosłych,
– upowszechnienie inscenizacji żywoplanowej jako formy pracy z dzieckiem w różnych sytuacjach edukacyjnych, integracja środowiska edukacyjnego i artystycznego.

Nagrodzone teatry biorą udział w Gali, prezentując się na scenie Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego.

Organizatorem festiwalu jest Przedszkole Niepubliczne “Bursztynowy Zamek” we współpracy z Centrum Kultury i Sztuki oraz Teatrem im. Wojciecha Bogusławskiego.