500 lat Reformacji. Fotoplastikon i film „Luter”.

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu wraz z Parafią Ewangelicko-Augsburską w Kaliszu serdecznie zapraszają na wydarzenia związane z obchodami 500-lecia Reformacji. W ramach cyklu "Fotolpalstikon" Sławomir Przygodzki i ks. Michał Kühn zaprezentują wykład popularno-naukowy pt.: „Ewangelicy w Kaliszu w 500-lecie Reformacji”. Po wykładzie zapraszamy na seans filmu "Luter" w reż. Erica Tilla.

[Od: Nd. 29.10.] [Od: Nd. 29.10.]

Niedziela, 29 października, godz. 17:00 – wykład pt.: „Ewangelicy w Kaliszu w 500-lecie Reformacji” – Sławomir Przygodzki i ks. Michał Kühn

W tym roku minie 500 lat od dnia, w którym augustiański mnich, Marcin Luter, przybił na drzwiach kościoła w Wittenberdze swoich 95 tez, będących wyrazem krytyki wobec powszechnej
w Kościele praktyki udzielania odpustów. Ten czyn uznany został za początek reformacji, która rozlewając się po Europie, z czasem zakwestionowała cały średniowieczny ład religijno-społeczny streszczający się w słowie „christianitas”. Zdaniem wielu historyków Reformacja to raczej skutek kryzysu ówczesnej świadomości religijnej, a nie efekt laicyzacji społeczeństwa. Skutkiem Reformacji były wojny religijne, które pochłonęły dotąd nie w pełni oszacowaną liczbę ofiar.
A jak przebiegała Reformacja na ziemiach polskich? Czy możemy mówić o rodzimej specyfice tego fermentu religijno-społecznego? Czy ewangelicy, którzy pojawili się w Kaliszu już w pierwszej połowie XVI w. i służą miastu po dzień dzisiejszy, wpisali się trwale w historię grodu nad Prosną?
Poszukując odpowiedzi na postawione pytania postaramy się ukazać te wartości kulturowe protestantyzmu, które stały się podstawą nie tylko zdumiewającej w tamtym czasie – na tle wydarzeń w Europie – polskiej tolerancji, ale i sukcesów tej społeczności w wielu dziedzinach życia.


Niedziela, 29 października, godz. 19:30
Wtorek, 31 października, godz. 18:00
– film „LUTER” reż. Eric Till

Film opowiada historię Marcina Lutra, księdza i profesora teologii na uniwersytecie w Wittenberdze, który twierdził, iż wierni sami powinni studiować Biblię, nie muszą odmawiać określonej liczby modlitw czy uczęszczać na nabożeństwa. Tym samym podważył całą organizację Kościoła rzymskokatolickiego. Ogłoszonymi przez siebie 95. tezami zjednał sobie opozycję kościelną, ale naraził się papiestwu. Usunięto go z Kościoła katolickiego i zagrożono klątwą. Cesarz Karol V rozkazał mu wyrzec się swoich przekonań. Luter, mimo iż groził mu stos, pozostał wierny swym przekonaniom. Szczęśliwie poparli go i wzięli po opiekę władcy Saksonii. Jego wystąpienie dało początek wojnom religijnym, rozpadowi Kościoła rzymskokatolickiego i powstaniu Kościołów narodowych, z luteranizmem na czele.

Marcin Luter, augustianin żyjący w XVI wieku, poprzez osobiste spotkanie z Bogiem doświadcza wewnętrznej przemiany. Zainspirowany lekturą Pisma Świętego dostrzega hipokryzję ówczesnego Kościoła, stanowczo sprzeciwia się praktyce odpustów i spisuje 95 tez. Pomimo surowych konsekwencji, niezachwianie stoi przy Bogu i objawionej Prawdzie. To daje początek ruchowi reformacyjnemu w całej Europie. „Luter” to zrealizowany z rozmachem film, który nie idealizuje postaci niemieckiego reformatora, pozwala skupić się na jego dylematach i prześledzić długotrwałe zmagania ze skostniałą instytucją Kościoła. Umożliwia sięgnięcie do korzeni luteranizmu jako wyznania i pomaga zrozumieć jego znaczenie dzisiaj.

 

Wstęp wolny za wejściówkami do odbioru w kasie CKiS.