FOTOPLASTIKON „Grecy w Kaliszu”

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza na kolejny wykład popularno-naukowy z cyklu FOTOPLASTIKON. KALISZ NA FOTOGRAFIACH XIX I XX W.
Tym razem Maciej Błachowicz i Marcin Mikołajczyk przedstawią temat „Grecy w Kaliszu”.

[Od: Nd. 30.10.]

fotoplastikon-pazdziernikKalisz miasto mogące poszczycić się najstarszą metryką w Polsce, od wieków położone na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych i handlowych, zawsze było otwarte i przyjaźnie nastawione dla mniejszości narodowych i religijnych. Obok obywateli narodowości polskiej zgodnie zamieszkiwali w Kaliszu przybysze z Niemiec, Szkocji, Włoch, Francji, Rosji, Ukrainy, Ormianie oraz Żydzi. Stał się też Kalisz przystanią dla mniejszości greckiej. Pierwsi emigranci pojawili się w Kaliszu w I połowie XVIII w. i pochodzili przeważnie z terenów dzisiejszej Macedonii. Emigracja była efektem z jednej strony terroru tureckiego, a z drugiej spowodowana była sytuacją ekonomiczną. Kaliska wspólnota była jedną z większych i lepiej zorganizowanych gmin na terytorium Rzeczpospolitej (w tym czasie obok kaliskiej, gminy greckie istniały w Opatowie, Lublinie, Warszawie, Piotrkowie Trybunalskim i Poznaniu). Gmina sprowadzała kapłanów, założono cmentarz, wybudowano cerkwie oraz szkołę wyznaniową. Kaliscy Grecy, zajmujący się przede wszystkim intratnym handlem winem szybko stali się pełnoprawnymi obywatelami nadprośniańskiego grodu. Najbardziej znanymi i zasłużonymi dla miasta Grekami była rodzina Grabowskich – Michał, Jan oraz Katarzyna – właściciele jednej z najstarszych w Kaliszu księgarni oraz Dymitr Simo Szymanowski – kupiec i społecznik.

SALA STUDIO
WSTĘP WOLNY