FOTOPLASTIKON „Kalisz w sieci komunikacji: trasowanie miasta zabytkowego wczoraj i dziś”

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza na pierwszy w 2023 roku wykład popularno-naukowy z cyklu FOTOPLASTIKON. KALISZ NA FOTOGRAFIACH XIX I XX w. Tym razem dr Makary Górzyński przygotował prelekcję zatytułowaną „Kalisz w sieci komunikacji: trasowanie miasta zabytkowego wczoraj i dziś”. Serdecznie zapraszamy!

[Od: Nd. 12.02.]
Bilety: wstęp wolny, 0,00

UWAGA!
Z przyczyn niezależnych od organizatora planowany w dniu 29 lutego wykład z cyklu Fotoplastikon. Kalisz na fotografiach XIX i XX w.  odbędzie się w nowym terminie. Zapraszamy Państwa 12 lutego na godz. 17.00.

Plan ogólny Kalisza z 1960 roku komunikacja i strefy funkcjonalne Fot obiektu z zasobu AP w Kaliszu

W wykładzie dr Makary Górzyński omówi problem kształtowania sieci arterii samochodowych w Kaliszu XX wieku, wskazując na ich oddziaływanie w obszarze zabytkowych przedmieść miasta.
Przeanalizuje także hipotezę, iż przedmieścia traktowano w polityce planistycznej głównie jako bezwartościowe urbanistycznie obszary przeznaczone do przebudowy i modernizacji przy pomocy trasowania – przebijania połączeń dla ruchu samochodowego z centrum do nowych dzielnic mieszkaniowych. Z drugiej strony naświetli problematykę przebudowy średniowiecznego jądra miasta, prowadzoną jeszcze od 1914 roku, w aspekcie komunikacyjnym – głównie samochodowej.
Ten bogato ilustrowany wykład będzie także spisem problemów, które w obszarze tras przelotowych i komunikacji należy rozwiązać w niedalekiej przyszłości, mając na uwadze rewaloryzację historycznego zespołu miejskiego Kalisza.


Koncepcja przestrzenna jednego z kaliskich osiedli Fot Ziemia Kaliska

dr Makary Górzyński, adiunkt w Interdyscyplinarnym Instytucie Badań Historycznych Akademii Kaliskiej im. Prezydenta S. Wojciechowskiego, członek zarządu KTPN. Historyk architektury i miast, autor książek o dziejach architektury i urbanistyki Kalisza i regionu, badacz problemów urbanistycznego rozwoju miast Królestwa Polskiego przełomu XIX-XX wieku, w tym Warszawy, Częstochowy czy Kalisza.