Galeria Foyer. X Międzynarodowe Biennale Fotografii Artystycznej „Dziecko” – wystawa pokonkursowa

X Międzynarodowe Biennale Fotografii Artystycznej „Dziecko” to kolejna wystawa pokonkursowa, którą zobaczymy w Galerii Foyer.

[Od: Pt. 06.10.] Potrwa do: Nd. 12.11.

Na wystawie zobaczymy kilkadziesiąt fotografii, wybranych spośród ponad tysiąca, nadesłanych na odbywające się po raz dziesiąty biennale organizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

Tematem przewodnim jest dziecko, przedstawione z różnych perspektyw. Uczestnicy konkursu pochodzący z różnych zakątków świata, w odmienny sposób podchodzili do tematu. Wielość narracji powoduje, że wśród prac znajdziemy zarówno przyjemne dla oka, fotografie przedstawiające radosne, bezpieczne dzieciństwo, jak i te przemawiające do wyobraźni, na których dziecko znajduje się w centrum problemów świata, niesprawiedliwości społecznej, wyzysku, wykonane w rejonach dotkniętych biedą, wojną lub katastrofą ekologiczną. Dzieci pozostawione samemu sobie wśród anonimowego tłumu, czy na tle zrujnowanego krajobrazu. Na wystawie odnajdziemy także prace, których autorzy eksperymentowali z formą i możliwościami techniki fotograficznej.

Główną nagrodę zdobył tryptyk fotograficzny wykonany w Etiopii na ziemiach plemienia Hamerów autorstwa Zbigniewa Borysa zatytułowany Szansa na wodę za oryginalne zestawienie zdjęć, nie ograniczające się do jednego kadru oraz temat katastrofy ekologicznej dotykającej kraje słabo rozwinięte. Druga nagroda przyznana została fotografii zatytułowanej Joy Ride autorstwa Ghosha Somnatha, natomiast trzecią nagrodę zdobył dyptyk Sylwii Kolwicz, traktujący dziecko i otaczający je świat w sposób metaforyczny, pozwalający na szerokie pole interpretacji. Wyróżniając kolejne prace jury kierowało się zarówno wartościami estetycznymi i wagą poruszanego tematu taką jak np. problem uchodźców przybywających do Europy w ujęciach Attili Husejnowa. Wystawa pokazuje różnorodność dziecięcego świata, starając się przedstawić go w miarę obiektywnie poprzez akcentowanie tych prac, w których równoważą się zarówno temat, oryginalność jak i walory estetyczne.

termin wystawy 6.10.- 12.11.2017